7. workshop Európskeho regiónu ISGF

  Reportáž
1406

ISGF je celosvetová organizácia pre dospelých skautov, je  otvorená pre ďalšie formovanie členov svetovej asociácie skautov a skautiek WAGGGS a WOSM a pre dospelých, ktorí nemali možnosť byť aktívnymi členmi skautingu a zdieľajú tieto ideály. ISGF bolo založené v roku 1953 na základe dohody po svetovom sneme WAGGGS a WOSM pre členov skautingu, ktorí už aktívne neskautovali, ale chceli naďalej žiť na základe princípov a ideálov skautingu.

Výbor Európskeho regiónu organizuje každoročne celoeurópske tzv. workshopy na ktorých sa riešia aktuálne problémy ISGF. Konajú sa zakaždým v inom regióne. Tohtoročný 7. workshop bol od 3. do 8. marca na zámku v Smoleniciach na Slovensku. Hlavnou témou bolo:  Ako komunikovať s mladými členmi skautingu pri ich získavaní, ako si ich dlhodobo udržať, výhody a možnosti nových členov.

Na workshope sa zúčastnili činovníci zo všetkých regiónov Európy. Slovensko zastupovali členovia vedenia Dospelých skautov a skautiek Slovenska, Vlado a Valéria Janečkovi, ktorí sa tiež podieľali na organizovaní podujatia. Hlavný program zabezpečili členovia výboru na čele s predsedníčkou výboru Doris Stockmann. Na otvorení workshopu sa zúčastnil aj predseda Trnavského Samosprávneho Kraja Ing. Mikuš, člen náčelníctva Slovenského skautingu brat Lezo, ako aj zástupcovia Skautskej Gildy Slovenska, rady KDSaS a vedenia skautských zborov v Trnave a v Trenčianskej Teplej.

Pre účastníkov sme zabezpečili prezentáciu činnosti našich dospelých skautov a Slovenského skautingu. Na zájazde po miestnom regióne navštívili účastníci viaceré významné pamiatky a mestá v regióne; hrad Červený kameň, Trnava, Piešťany. V závere podujatia pripravili organizátori vystúpenie spojené s prezentáciou regionálnej kultúry v prevedení tanečného a speváckeho folklórne súboru z Vajnôr.

Podľa záverečného hodnotenia sa podujatie vydarilo. Účastníci dostali drobné darčeky s témou 7. worshopu. Veríme, že odchádzali s dobrým pocitom pohostinnosti a priateľstva našich skautov.

V Bratislave 10.3.2017

Ondrej Nagy, člen prezídia DSaSS

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ