Príručka, ktorou si prejde každý Nováčik, je opäť v ponuke

  Promo
2249

Skauting je jedinečný svojou programovou ponukou, ktorá začína už v detstve a pokračuje až do dospelosti. Práve na začiatku tejto cesty je úvodná prehľadová príručka Nováčik.

Nováčik je základná príručka pre každého nového člena skautingu – či už skauta, rangerky alebo rovera. Je to najlepší pomocník pre zvládnutie nováčikovskej skúšky. Zoznamuje nového člena so skautingom a jeho hodnotami, pobytom v prírode, základmi prvej pomoci či programom, ktorý má pred sebou.

V týchto dňoch, v druhej polovici apríla, sa príručka po krátkej nedostupnosti opäť v doplnenom a aktualizovanom vydaní dostáva do ponuky. Za nezmenenú cenu s pridanými stranami len v internetovom obchode www.scoutshop.sk.

Koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku
ZDIEĽAŤ