Pomôž vybudovať v Seredi detské ihrisko

  Projekty
698

Skautský 80. zbor Ginko Piešťany sa rozšíril o nových členov prvého oddielu skautov a skautiek Sereď, ktorý chce prispieť k skvalitneniu života v meste. Spolu s Piešťancami chcú postaviť nové netradičné ihrisko – štýlovú fit dráhu z prírodných materiálov v areáli základných škôl J.A. Komenského a CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi.

Skauti sa s projektom Prekonaj sám seba zapojili do grantovej schémy Komunitné projekty Nadácie VÚB. Projekt bol úspešný a hodnotením odbornej komisie sa dostal do výberu 3 najlepších projektov v Trnavskom kraji. Teraz ich čaká druhá fáza, ktorou je verejná hlasovacia SMS súťaž. Hlasovanie bude prístupné do 20. novembra. Víťaz získa grant v hodnote 10 000 eur na realizáciu svojho projektu.

Pomôcť im môžete hlasovaním na stránke www.vub.sk/komunitne-granty. Najskôr si treba zvoliť kraj TT a na projekte „Prekonaj sám seba, Slovenský skauting, 80. zbor Piešťany“ kliknúť na hlasuj. Zasielanie SMS správ je pre užívateľov bezplatné. Dôležité – podľa pravidiel je možné hlasovať z jedného telefónneho čísla len jedenkrát.

Časopis Médium
Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ