Skautská zbierka oblečenia a spacákov pre utečencov

  Projekty
833

Zbierka starého teplého oblečenia, spacákov a stanov sa uskutoční v piatok 13. novembra 2015 medzi 16:00 a 18:00 v klubovni 1. zboru Baden-Powella v budove Karloveského centra kultúry. Vstup do klubovne nájdete pod tebuľou Mládežnícke centrum. Vaše vyzbierané oblečenie a spacáky odvezieme utečeneckým rodinám.

Časopis Médium
Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ