Hľadáme kvalitné projekty!

  Projekty, Ústredie
726

Zašlite nám váš projekt a získajte preň podporu z Klubu priateľov skautingu!

Slovenský skauting sa rozhodol v rámci diverzifikácie svojich príjmov rozbehnúť systém individuálneho darcovstva pod názvom Klub priateľov skautingu, cez ktorý nás budú môcť podporovať naši bývalí členovia, sympatizanti, rodičia a všetci stotožnení so skautskými myšlienkami. Chceme, aby tento systém bol rovnako otvorený pre projekty z národnej, regionálnej a lokálnej úrovne, preto potrebujeme, aby čo najviac oblastí a zborov zaslalo návrhy na projekty, ktoré by ste chceli realizovať.

Čo k tomu potrebujeme? Základný popis projektu obsahujúci myšlienku a prínos pre Slovenský skauting.

Špecifikáciu cieľovej skupiny a odhadovanú výšku sumy na vyzbieranie, aby sa daný projekt mohol spustiť.

Vybrané projekty budú zverejnené na stránke www.skautskeprojekty.sk a budú zaradené do kampane Klubu priateľov skautingu na rok 2016.

Pokiaľ sa váš projekt nedostane do výberu, nezúfajte – pre kvalitné projekty budeme hľadať aj ďalšie formy a možnosti podpory.

Návrhy na projekty posielajte na mail: juraj.lizak@skauting.sk do 12. 11. 2015.

Časopis Médium
Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ