Skauti berú jednotkárov dole vodou…

  Projekty
1208

…alebo aj takto by sa dal v stručnosti označiť zámer projektu zameraného na rozvoj zručnosti mladých ľudí a motivácie k aktívnemu tráveniu voľného času formou vodnej turistiky, ktorého realizátorom je Slovenský skauting.

V rámci projektu Nautilus, ktorý finančne sumou 1.000 € podporila Karpatská Nadácia v spolupráci so spoločnosťou LEAR Corporation v grantovom kole „Tu žijeme, tu pomáhame“ oslovia členovia Slovenského skautingu (SLSK) 12 základných škôl v Prešove či okolí a zorganizujú pre ich najlepšiu triedu resp. 30 najlepších žiakov a učiteľov, športový deň (branné cvičenie) formou zážitkového splavu rieky Hornád. Účastníci zapojení do projektu najprv prejdú základným vodáckym výcvikom, ktorým sa priučia

  • základom kanoisticky, t.j. terminológia výstroje a vybavenia, pohybové a riadiace úkony pádlom (technika ovládanie člna)
  • čítanie vody, výber správneho smeru, taktika splavovania veľkých skupín,…
  • bezpečnosť na vode, záchrana z člna, záchrana z brehu, plávanie v prúdiacej vode,
  • prvá pomoc.

Následne budú mať možnosť preskúšať si získané vedomosti priamo na vode pod dohľadom akreditovaných inštruktorov. Okrem istých vodáckych zručností sa zúčastneným poskytne možnosť rozvíjať svoje životné zručnosti ako tímová spolupráca, zodpovedný prístup k plneniu úloh, riešenie krízových situácií, či komunikácia.

Týmto by sme chceli veľmi pekne v mene Slovenského skautingu poďakovať spoločnosti LEAR Corporation a Karpatskej nadácii, bez podpory ktorých by uvedený projekt nebol uskutočniteľný. Pevne veríme, že jeho realizáciou podnietime mladých ľudí k aktívnemu tráveniu voľného času a ich ďalšiemu osobnému rozvoju.

medium-za-jednicky-dolu-vodou-v

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ