Roverská Putovná Patrola – SUV alebo ako sa rodil Rovering na internáte v Bratislave

  Projekty, Rovering
1833

Bolo to už dávno, písal sa akademický rok 2012/2013, časy dnes už dávno minulé a prachom zabudnuté. V ten osudný rok sa začala písať legenda o šiestich hrdinoch. Áno, bolo ich šesť, šesť vyvolených, ktorí sa svojimi činmi zapísali do histórie Slovenského skautingu. Túto šesticu tvoril jeden švárny chlapec a jeho päť dám.

Títo legendárni hrdinovia založili v časoch a miestach neprajných pre rozvoj tak chceného a potrebného roverského hnutia tajný spolok SUV, ktorým sa rozhodli bojovať proti nude, absencii dobrodružstva, fantázií a nových výziev. Boli to časy ťažké, noci boli temné a rána sa zdali byť chladné. Osud im neprial nič dobré, museli bojovať proti stresu, proti nedostatku času a v neposlednom rade sa museli popasovať s mnohými akciami, ktoré ich však nakoniec stmelili a dodali im novú silu!

Čas plynul ako kvapky v mori osudu a legendárnym hrdinom ostávalo stále menej a menej síl, nemali miesto, priestor, kde by si oddýchli, kde by načerpali novú silu a inšpiráciu do ďalšieho boja… Keď v tom zrazu, stalo sa niečo výnimočné, niečo čo sa už nikdy nezopakovalo. Ukázalo sa im svetielko na konci tunela, svitla im nádej na lepšie časy. Tou nádejou bol kurz sebaobrany pre pokročilých – Baobab.

Teraz pred nimi stála najťažšia voľba. Vybrať spomedzi seba jedného hrdinu, ktorý by dokázal kurz aplikovať aj v ich tajnom spolku a spoločne by tak porazili zlo v podobe nudy a absencie roveringu na internátoch. Táto voľba ich ukrutne mučila, nedala im spávať, uberala im silu pri menších bitkách a v neposlednom rade, začala robiť rozbroje vo vlastných radoch. Preto si jednohlasne povedali: „STOP!, už žiadne ďalšie mučenie, pôjde ten z nás, ktorého vyberie tajná voľba.“

A tak, legendárni hrdinovia vyslali spomedzi seba jednu dámu, ktorá mala zachrániť viac ako len tajný spolok SUV. V jej rukách bol osud celého roverského hnutia. Lúčenie bolo viac než dojemné a slzy tiekli potokom, nuž ale nebolo cesty späť…

Moc legendárnych hrdinov bola po odchode jedného z členov značne oslabená. Hrdinovia robili čo mohli, len aby udržali spolok SUV pokope. Opäť sa schyľovalo k časom temným a neprajným. Opäť bol spolok v obrovskej beznádeji a všetci mali hlavy v smútku. Ale, ako sa hovorí, „história sa opakuje“, ani v tejto legende to nebolo inak. Keď sa už zdalo, že horšie to byť nemôže, ukázala sa šiesta hrdinka, ktorá bola vyslaná na ďalekú a ťažkú púť, na kurz sebaobrany. A neprišla sama! Šiesta hrdinka sa vrátila aj s posilami. Hneď po jej príchode tajný spolok zmenil taktiku boja a v tom okamžiku sa karty obrátili a oni začali vyhrávať.

Od tohto momentu sa z tajného spolku SUV stal verejný a otvorený spolok Roverskej Putovnej Patroly. Toto novovzniknuté hnutie prijíma nových členov, aby sa tiež mohli stať hrdinami svojej doby a svojej generácie.

Ak sa aj TY chceš stať hrdinom, stačí ak urobíš prvý krok vpred a už nikdy sa neobzrieš vzad!

Kontakt na Roverskú Putovnú Patrolu

Zuzana Stašková – Gummy
e-mail: staskova.zuzana@gmail.com
fb: Vysokoškolský Rovering

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ