10 rokov odklínania zrúcanín

  Projekty
1989

Áno, projekt Odklínanie hradov v tomto roku dovŕši desiaty úspešný rok fungovania. Tým sa určite radí medzi najúspešnejšie projekty Slovenského skautingu dobrovoľníckeho charakteru. V roku 2004, keď sa projekt rozbiehal, sa pravdepodobne ani neočakávala takáto úspešnosť, množstvo zapojených dobrovoľníkov a napríklad aj vydaných publikácií. Za všetkým, samozrejme, stoja skautskí nadšenci, dlhodobá podpora odborníkov aj sponzorov.

Najdôležitejším prvkom projektu sú však záchranné, čistiace a udržiavacie práce v hradných lokalitách, ktoré realizujeme pod záštitou skautských zborov. Každoročne sa ich do projektu zapojí 10 – 15 a realizujú brigády pod odborným dohľadom, v rámci svojich možností, ale aj podmienok a potrieb danej lokality. Návšteva hradných lokalít určite nie je len prácou, ale aj možnosťou zapojiť tieto zaujímavé miesta do skautského alebo roverského programu.

Každý rok nový impulz

Jedným z impulzov na realizáciu projektu bolo určite aj vydanie prvej publikácie z úspešnej edície Kamenní strážcovia v roku 2004. Sme právom hrdí, že vydavateľom je práve Slovenský skauting. Nečudo, keďže autor Miro Slámka bol v tom čase zamestnancom ústredia. 🙂 Úspešnosť tejto edície veľmi dobre ilustruje aj počet predaných kusov, ktorý sa blíži k desiatim tisícom (!). Ďalšími publikáciami sú Hrady na trojrozmerných fotografiách, Odklínanie hradov a informačné brožúry – sprievodcovia po jednotlivých hradoch. Spolu už počet publikácií narástol na sedemnásť. Okrem kníh bolo vyrobených a umiestnených mnoho informačných tabúľ, spustená webstránka, natočené propagačné videá. Zároveň sa každým rokom snažíme do projektu priniesť nejaký nový prvok.

Desaťročie spolupráce

Počas 10 rokov bolo do projektu zapojených až 30 zborov v rôznych hradných lokalitách, tiež sa vo veľkom realizovali brigády na 11. stredoeurópskom Jamboree v roku 2012 a uskutočnilo sa aj mnoho firemných brigád. Samozrejme, postupom času vzniklo mnoho iných združení najmä na lokálnej úrovni, ktoré sa venujú prácam na hradoch a s ktorými často naše zbory aj spolupracujú. Myslím však, že žiadne sa nemôže pýšiť napríklad takou bohatou vydavateľskou činnosťou. Veľmi dôležitá pri realizácii je dlhodobá podpora nadačného fondu Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis. Za túto podporu aj ZSE v roku 2005 získala cenu Via Bona za odvahu podporiť takýto inovatívny projekt.

Záverom teda VEĽKÁ VĎAKA patrí všetkým zapojeným dobrovoľníkom, zborom, odborníkom, firmám, Nadácii Pontis a Západoslovenskej energetike.

medium-hrady-logo-eon   medium-hrady-logo-pontis

Michal Barok (barok@skauting.sk)
www.odklinaniehradov.sk

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ