Globálne témy pod jednou značkou – spojili sme sa

  Projekty
1092
Ilustračná fotografia. Foto: WOSM – Jean-Pierre POUTEAU 2019

Tím “Skauti myslia globálne” rozširuje svoje rady, aby mohol fungovať naplno. Prijal pod svoje krídla ďalší tím so zameraním na jeden z cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

V skautingu sa venujeme mnohým dôležitým témam, ktoré sú relevantné aj mimo nášho programu. Existujú rôzne tímy a projekty, ktoré sa týmto témam plnohodnotne venujú.

Minulý rok jeden taký vznikol. Možno ste to zachytili, možno nie, u niektorých ľudí však vyvolal pomerne vášnivé reakcie. Bohužiaľ, na začiatku nastalo niekoľko nedorozumení, či komunikačných šumov. Rovnako sme ako tím podcenili citlivosť tejto témy pre niektorých ľudí. Cieľom vzniku projektu Rodovej rovnosti však nebolo rozpútavať hádky a rozdeľovať, ale naopak, vytvárať priestor na diskusiu, hľadať prieniky a spájať.

Po viacerých rozhovoroch s Náčelníctvom a dlhej reflexii toho, čo sa udialo, prečo sa to udialo a ako pokračovať v diskusii o citlivých témach nekonfliktným spôsobom, sme sa rozhodli pripojiť sa k už existujúcemu väčšiemu tímu. Dôvodom je tiež tematické prelínanie sa našich tímov (oba riešia ciele trvalo udržateľného rozvoja), a tým pádom aj zvýšenie efektivity našich snáh. Tím “Skauti myslia globálne” hľadal nových ľudí do svojich radov.  Preto bolo pre obe strany logické, aby sme dali, takpovediac, hlavy dohromady. Majú tiež viac skúseností v komunikácii podobných tém a spolupráca s nimi nám ponúka možnosť riešiť aj iné témy udržateľného rozvoja, ktoré nás zaujímajú.

Na záver by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do nášho úvodného prieskumu vnímania tejto témy a ponúkli svoj pohľad na vec. Naďalej platí, že sa potešíme priamej spätnej väzbe a skúsenostiam, ktoré nám pomôžu lepšie komunikovať a zaoberať sa témami, ktoré sú relevantné pre kontext Slovenského skautingu.

Fofo, Zelená, Stando a Slávka
Tím Skauti myslia globálne

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ