Anketa tímu Skauti myslia globálne

  Projekty
1252

Snažíme sa zanechať svet o trochu lepší ako bol, keď sme naň prišli. Veríme, že nie sme sami. Veríme, že svet vie byť krásne miesto, len nesmieme zatvárať oči pred zlom. Prvým krokom k tomu, aby sme si náš svet krásnym spravili, je otvoriť oči a získať rozhľad. Rozhliadneš sa spolu s nami?

Čo ti ponúkame?

Je to jednoduché a zároveň nie. V jednom slove, ponúkame ti ten spomínaný – rozhľad. No na presnejšie vysvetlenie budeme potrebovať viac riadkov.

Sme tím, ktorý sa snaží skautom priblížiť globálne témy, to sú témy, ktoré sa týkajú celého sveta. Mnohí si nás spájajú len s témami týkajúcimi sa životného prostredia v ponímaní environmentálnom. No my sa zaoberáme aj mnohými inými témami. Globálne témy sú napríklad férovosť pláce za prácu, kvalita vzdelania, zdravia a života, občianska angažovanosť, demokracia, vojnové konflikty a mier, kritické myslenie, komunitný život, zodpovedná spotreba a výroba a ďalšie témy.

A preto na našej webovej a facebookovej stránke ako aj na instagramovom profile, riešime rôzne témy a predostierame vám ich rôznymi spôsobmi. Ponúkame napríklad námety aktivít pre družinu, články a fakty, ale aj inšpirácie a výzvy. No na to, aby sme v tom mohli efektívne pokračovať a prinášať viac vecí, ktoré vás zaujímajú, potrebujeme vašu pomocnú ruku práve na vyplnenie tohto krátkeho dotazníka.

Ak ťa zaujíma viac, nájdeš nás tu

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ