Podpor projekty našich skautských hrdinov v grante #mamnato

  Projekty
1904

Pošli SMS a rozhodni, ktorých 15 projektov získa grant. Do finálovej stovky sa dostali aj dva projekty našich skautských zborov – 10. z Trstenej a 104. z Bratislavy. Vyber si, ktorý z nich ti je srdcu milší a určite ho podpor, nech skauting môže rásť.

Rozbehnime skauting v Stupave
číslo projektu: 901

Zbor: 104. zbor, Bratislava Ružinov

Projekt je zameraný na rozvoj skautingu v Stupave. Cieľom je vytvoriť priestor pre zmysluplné trávenie voľného času, aktivity budú viesť mladých ľudí k hodnotám skautingu, ich osobnostnému rozvoju a zodpovednému prístup k životnému prostrediu. Skauting má za cieľ nájsť a vychovať budúcich vodcov, čím sa projekt stáva dlhodobo udržateľným. Pre skautský oddiel chceme zabezpečiť outdoorové vybavenie, ktoré bude využívané pri spoločných aktivitách a pomôže zatraktívniť program a rozšíriť jeho možnosti. Richard bude pôsobiť ako vodca oddielu. Do projektu bude prispievať svojou aktívnou účasťou na schôdzkach, výletoch a vedením skautského letného tábora. Využije tak svoje dlhoročné skúsenosti.

Mladí pre mladých
číslo projektu: 409

Zbor: 10. zbor, Trstená

Projekt sa zameriava na deti a mládež, ale aj na komunitu, ktorej sú súčasťou. Projekt podporuje prácu a fungovanie skautského zboru, ktorý na svoju činnosť používa rokmi overený avšak moderný program zameraný na rozvoj jednotlivca komplexne a prináša jeho fungujúce metódy medzi čo najväčší okruh mladých. Rovnako vytvára v meste priestor, kde sa členovia komunity môžu stretávať pri rôznych aktivitách a tak aktívne spoločne tráviť čas,navzájom sa obohacovať, rozvíjať a tak búrať rôzne stereotypy. Projekt bude realizovaný vedením Lucie, ktorá má víziu a chuť otvoriť dvere skautskej organizácie a vytvoriť silnú a fungujúcu spoluprácu s ostatnými organizáciami v meste.

ZDIEĽAŤ