Skautský inštitút…

  Projekty, Skauting
1401

… na Dunaji, pod Tatrami, pri Dóme svätej Alžbety či na Mariánskom námestí. Všade. Inštitút? Ale veď to musí byť budova, ako to majú českí skauti!

Tak to je informácia svojou pravdivosťou pripomínajúca hoax. Skautský inštitút je myšlienka, nie nehnuteľnosť, minimálne vo svojich počiatkoch. A v tých sa nachádzame aj my.

Na čom stojí táto myšlienka? Dať priestor (celoročne) rozvíjať témy a rozvíjať sa v témach, ktoré hýbu svetom a spoločnosťou. Skautský inštitút stojí na troch pilieroch – okruhoch, ktorých sa prostredníctvom rôznorodej činnosti dotýka.

Sú to:

  1. Pamäť
  • Skauting je tu už viac ako 100 rokov, čím je ale v modernej dobe? Čím si prešiel a čo by nemalo byť zabudnuté?
  1. Odbornosť
  • Medzi skautmi sú odborníci vo svojich odboroch – vzájomne sa inšpirujme, networkingujme, posúvajme sa.
  1. Trendy
  • Svet okolo nás sa mení – ako na to my, skauti, reagujeme?

Ako môže Skautský inštitút rozvíjať tieto okruhy? Možností je mnoho (diskusie, putovné výstavy, livestream, projekty, workshopy…). Ale v prvom rade má za Skautským inštitútom stáť koordinačný tím!

POZOR, HĽADÁ SA!

Študentskí i pracujúci skauti z celého Slovenska, hľadáme ľudí – dobrovoľníkov –, ktorí majú chuť stáť pri zrode Skautského inštitútu. Preto príď, ak Ťa Skautský inštitút zaujal, 4. októbra 2018 do skautskej klubovne na Molecovej 2 v Bratislave (vchod zboku za reštauráciou). Stretneme sa o 18.30, viac prekutráme myšlienky a vízie Skautského inštitútu, pobrainstormujeme a dohodneme sa, čo ďalej. Tak príď zistiť, či je Skautský inštitút to, čomu sa chceš venovať a plne oddať :).

Nevyhovuje Ti čas, dátum, miesto, ale Skautský inštitút Ťa zaujal?

Napíš na institut@skauting.sk a dohodneme sa, zaskypujeme, stretneme sa v iný čas.