Hľadáme koordinátora Pútnického projektu

  Projekty
1369

Rozmýšľal si niekedy nad tým ako vzniká pútnická trasa? Čo znamená proces od mapovania terénu až po hotový bedeker? Tak čítaj ďalej!

Od roku 2012 existuje na Slovensku projekt mapovania a budovania severojužnej diagonály Stredoeurópskej mariánskej cesty (SEMC) medzi pútnickými miestami Czestochowa – Medjugorje (cca 1400 km). Táto trasa prechádza cez Slovensko v úseku Trstená – Šahy (cca 250 km).

Čo to obnáša?

Prieskum terénu za účelom vytýčenia pútnických trás, vyhotovenie máp na základe podkladov súradníc GPS, spracovanie fotodokumentácie a popisu prechádzaných miest pre vyhotovenie bedekera – sprievodcu pre pútnika, sprevádzanie pútnikov, výpomoc pútnikom pri zabezpečení ubytovania a pod.

Už 3 roky sa organizuje v Maďarsku, v Rumunsku a v Rakúsku jeden medzinárodný pútnický deň s názvom „Na spoločnej ceste“. Podstatou tohto jednodňového podujatia je, aby sa ho zúčastnila čím širšia verejnosť, pričom každý účastník prejde trasu zodpovedajúcu asi dĺžke jednodňovej púte, t. j. približne 20-30 km. Každoročne je táto púť uskutočnená na konci augusta a je obetovaná za jeden spoločný cieľ. Tento rok to bude 25.8.2018.

Kto za tým je?

O.z. Via Mariae v spolupráci s Klubom slovenských turistov a Zväzom skautov maďarskej národnosti.

Ako sa zapojiť?

V prípade záujmu hľadáme koordinátora projektu, ktorý by mal za úlohu komunikáciu s o.z Via Mariae a našimi dobrovoľníkmi, ako i samotných dobrovoľníkov. Ak ťa táto ponuka zaujala, ozvi sa na katarina.rausova@skauting.sk.

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ