NAUTILUS II. – za jednotky dole vodou…

  Projekty
612

….a dole vodou aj v roku 2016. Aj v  tomto roku pripravil Slovenský skauting, 49. zbor Geronimo Prešov, vďaka štedrej podpore Karpatskej nadácie a spoločnosti LEAR Corporation seating s.r.o., z programu „Tu žijeme a pomáhame“, projekt NAUTILUS II.  – za jednotky dole vodou…, tentoraz pre stredné školy v Prešove.

Cieľom projektu je podpora a motivácia žiakov stredných škôl k lepším študijným výsledkom aj tým spôsobom, že ich za odmenu vezmeme na zážitkový splav rieky Hornád. V rámci projektu sa zameriame aj na rozvoj zručností žiakov, zodpovedného prístupu k úlohám a teamovej spolupráce.

Každá škola, ktorá sa zapojí do tohto projektu, môže vybrať až 26 účastníkov (žiakov a učiteľov), zvoliť si termín, v ktorom sa chcú splavu zúčastniť a my, členovia Slovenského skautingu,  im pripravíme akciu šitú na mieru.

Samotná aktivita (splav) nepozostáva len z nasadnutia do člnov a spustení sa po prúde, ale je spojená aj s teoretickým a praktickými blokmi o:

  • základoch kanoisticky, t.j. výstroj a vybavenie na vodu, pohybové a riadiace úkony pádlom (technika ovládania člna),
  • čítanie vody, rozoznávanie a predvídanie rizík, výber správneho smeru, taktika splavovania veľkých skupín,…
  • bezpečnosť na vode, záchrana z člna, záchrana z brehu, plávanie v prúdiacej vode,

a okrem toho to je skvelá zábava, relax a pohľad na krajinu z úplne iného uhla.

O bezpečnosť celej akcie je postarané inštruktormi Slovenského skautingu, ktorí skupinu pred splavom poučia o záchrane a bezpečnosti správania sa na vode a absolvujú s účastníkmi krátku inštruktáž ovládania plavidla. Všetci účastníci dostanú od nás k dispozícii certifikované záchranné vesty, nepremokavé lodné vaky na osobné veci. Počas splavu žiakov naučíme ako čítať vodný prúd, ako sa vyhýbať nebezpečenstvu aj ako správne manévrovať.

Inštruktori, ktorí budú účastníkov počas celej doby sprevádzať, sú certifikovaní inštruktori vodnej turistiky, zaškolení v záchrane na tečúcej vode a poskytovaní prvej pomoci. Navyše sú to aktívni vodáci, ktorí majú vybratú trasu mnohonásobne zjazdenú.

Hornád – úsek rieky od Malej Lodiny po Kysak (resp. Trebejov) predstavuje cca. 17 km  nenáročnej vodnej cesty (ZWC), hodí sa vynikajúco aj pre úplných  začiatočníkov, kde niet vyslovene nebezpečných miest. Za dostatočného vodného stavu je plynule splaviteľný, zväčša celoročne. Tok rieky navyše po celý čas kopíruje železnica, ako aj cesta, a pre prípad, že niekto musí plavbu ukončiť skôr  (nejaké zranenie, únava a pod.), to znamená rýchle a bezpečné riešenie  problému.  Pred samotným splavom sledujeme aktuálny vodný stav a vývoj počasia, na základe ktorého môže byť operatívne upravený program, aby bol maximálne bezpečný.

Časopis Médium
Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ