Zapojte sa do Odklínania hradov

  Projekty
930

Zapojte sa do projektu Odklínanie hradov a staňte sa záchrancami nášho kultúrneho dedičstva. V roku 2016 pokračujeme trinástym ročníkom projektu starostlivosti o hradné zrúcaniny.

V prípade, že máte záujem zapojiť sa do projektu obráťte sa na br. Baja na ústredí Slovenského skautingu (02 – 446 40 154).

Zdroj: odklinaniehradov.sk

Ciele projektu Odklínanie hradov

Slovenský skauting v roku 2004 začal s realizáciou myšlienky pomoci vybraným hradným zrúcaninám na západnom Slovensku. Začali sme so záchrannými prácami, ktorých hlavným cieľom je zachrániť historické pamiatky pred ich ďalšou deštrukciou, urobiť ich turisticky prístupné a dostať ich do povedomia verejnosti. Zvyšovanie informovanosti o jednotlivých hradoch realizujeme prostredníctvom osadzovania informačných tabúľ, ale tiež publikáciami a letákmi. Takto sa snažíme urobiť hrady atraktívne pre domácich aj zahraničných návštevníkov.

Zdroj: odklinaniehradov.sk

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
Zdrojokdlinaniehradov.sk
ZDIEĽAŤ