Vynovený Orlí skaut

  Program
3328

Orlí skaut. Tieto slová v mnohých z nás vzbudzujú rešpekt. Plnenie úloh Orlieho skauta je veľkou výzvou pre tých, čo ja podujmú na túto neľahkú cestu. Odmenou za námahu, prácu a vytrvalosť je práve toto prestížne ocenenie, ktoré je nošou najvyššou skautskou programovou métou.

4 roverské projekty

Jednou z úloh, ktoré je potrebné splniť, sú štyri roverské projekty. Práve na úpravu tejto časti Orlieho skauta smerovala naša pozornosť. Aby boli vaše projekty rôznorodo zamerané a mali jednotnú formu, upravili sme doterajšie podmienky projektov.  Vytvorili sme aj pomocné materiály, ktoré sa vám môžu zísť pri tvorbe projektov.

Všetky potrebné informácie o Orlom skautovi a dokumenty k projektom nájdete v sekcii program na www.skauting.sk.

Tajomníčka Programovej rady Slovenského skautingu
Zdrojskauting.sk
ZDIEĽAŤ