3 nové odborky pre toto ročné obdobie

  Program
2855

Nové odborky, určené práve pre toto ročné obdobie. Skialpinista, Korčuliar a Tanečník prostredníctvom ktorých získate nové zručnosti a zážitky.

Programová rada pripravila niekoľko nových odborkiek, ktoré ste mohli nájsť v zimnom čísle časopisu Skaut a úplné znenie zeleného a červeného stupňa nájdete na www.skauting.sk v sekcii Program.

Odborka Skialpinista

Baví vás zimná turistika? Čo tak ju trochu vylepšiť o lyžovanie. Nová odborka z dielne Roverského Outdorového Kurzu je spracovaná výborne a určite sa pri jej plnení dozviete množstvo zaujímavých a užitočných poznatkov.

Zelený stupeň

1. Svojej družine som predstavil základnú skialpinistickú výstroj a vysvetlil jej význam: skialpové lyžiarky, skialpové viazanie, skialpové lyže, stúpacie pásy, polohovacie palice, lavínová sonda, lavínová lopatka, lavínový vyhľadávač plus, ak máš, tak mačky, cepín, stúpacie železá, ABS batoh.
2. Viem sa správne zbaliť na skialpinistickú túru, poznám, aké oblečenie je vhodné na šliapanie a na lyžovanie.
3. Naučil som sa správne starať o lyže, viem ich navoskovať, nabrúsiť hrany, nastaviť viazanie na lyžiarku.
4. Na zimnom výlete som ukázal družine pohyb do kopca a otáčanie v svahu pri stúpaní na skialpových lyžiach.
5. Viem si správne zbaliť a očistiť stúpacie pásy, tak aby som si ich mohol ešte dvakrát nasadiť na lyže počas túry. (Inak povedané, aby lepidlo na pásoch lepilo, aj keď si ich dám dolu z lyží.)
6. Ovládam základné techniky lyžovania v neupravenom teréne. Viem, ako sa lyžuje v ťažkom (mokrom) snehu a v suchom (prašan).
7. Poznám stupnicu lavínového nebezpečenstva, viem, aké sklony svahov sú bezpečné pri danom stupni a pred túrou sa informujem o aktuálnej lavínovej situácii.
8. Viem určiť sklon svahu pomocou lyžiarskych paličiek.
9. Pri zjazde dolu dodržiavam bezpečné rozostupy a mám na hlave prilbu.
10. Zúčastnil som sa aspoň troch skialpinistických výletov.

Červený stupeň

1. Viem vysvetliť a nájsť útvary v teréne: Hrebeň, Chrbát, Rebro, Žľab, Kuloár, Lavínový kotol, Mulda, Prevej, Vankúš, Klin, Splaz, Exponovaný terén, Náveterná a Záveterná strana, Hranica lesa.
2. Ovládam základne vedomosti o lavínach. Viem vysvetliť rozdelenie lavín: podľa tvaru odtrhu,  sklznej plochy, formy pohybu, vlhkosti snehu, tvaru dráhy.
3. Poznám faktory ktoré zväčšujú a zmenšujú lavínové nebezpečenstvo: počasie, terén, účastníci.
4. Viem a ovládam metódy na plánovanie túr: Rozšírená Munterova schéma 3×3 a Redukčná Munterova metóda.
5. Naplánoval som kompletne skialpovú túru a zobral som do úvahy: lavínové správy, predpoveď počasia, možné zmeny počasia, lavínovú mapu, trasu, miesta na bezpečný návrat, prevýšenie, veľkosť skupiny, kondícia účastníkov, materiál.
6. Viem lokálne zhodnotiť podmienky a podľa nich sa rozhodnúť či pokračovať v túre alebo nie. Do úvahy beriem: zrážky, vietor, teplotu, oblačnosť, typ snehu, množstvo nového snehu.
7. Poznám metódu STOP & GO a riadim sa ňou.
8. Družine som ukázal základné metódy zisťovania snehových podmienok: Kompresný test, Nórska sonda, plus ak chceš, tak aj Sklzný blok.
9. Vyznám sa v typoch snehu, viem ich navzájom odlíšiť a poznám ktoré snehové vrstvy zvyšujú lavínové nebezpečenstvo.
10. Družine som ukázal a predviedol ako funguje lavínový vyhľadávač.
11. Viem čo robiť po páde lavíny: sledovanie, telefonát, označenie bodov, lokalizácia, dohľadanie, vykopanie, prvá pomoc a správanie sa na lavíništi.
12. Prakticky som si vyskúšal a našiel zahrabaný lavínový vyhľadávač v snehu, kde som využil aj sondu a lopatku.
13. Viem poskytnúť lavínovú prvú pomoc: podchladenie, dusenie, šok, zranená chrbtica.
14. Na výlete som ukázal ako funguje kolmicová a špirálová dohľadávacia metóda.
15. S lavínovou sondou viem rozlíšiť kameň, drevo, zem, ľad, lyžiarku, telo a kosodrevinu.
16. Viem postaviť núdzové sane za pomoci lavínovej lopatky, lyží a uzlovačky.
17. Trénoval som si brzdenie pádu s cepínom.
18. Absolvoval som aspoň 6 skialpových výletov, kde som lyžoval v neupravenom snehu.

Odborka Korčuliar

Odborka Korčuliar nie je viazaná len na ľad a zimné obdobie. Môžete ju plniť, aj keď nebude pod nulou a je vo verzii aj pre kolieskové korčule.

Zelený stupeň

1. Poznám a ovládam základy korčuľovania – udržanie sa vpred na dvoch nohách, na jednej nohe, odrazom striedavonož, prekladanie doprava a doľava.
2. Dokážem zabrzdiť vo väčšej rýchlosti bez pádu alebo zakolísania.
3. Prešiel som na korčuliach bez zastavenia 300 metrov s prekladaním vľavo a vpravo.
4. Vytvoril som zbierku 6 aktivít na korčuliach.
5. V priebehu jednej sezóny som sa bol aspoň 5x korčuľovať.
6. Poznám a dodržujem bezpečnostné zásady na verejných klziskách a ľadových plochách/na korčuliarských dráhach a v meste. Našiel som aspoň 1 príklad, kedy sa tieto zásady nedodržali a došlo k nehode.
7. Ovládam prvú pomoc pri nasledovných zraneniach: a) omrzliny a odreniny, b) rezné rany, c) zlomeniny rúk alebo nôh, d) úraz hlavy a bezvedomie
8. Urobil som zoznam verejných klzísk a ľadových plôch s otváracími hodinami a cenou za vstup / vhodných ciest na korčuľovanie v širšom okolí s ich bližším popisom a vyvesil som ho v klubovni alebo na inom viditeľnom mieste.
9. Sledoval som min. 1 hokejový zápas alebo súťaž v korčuľovaní.

Odborka Tanečník spoločenských tancov

Sezóna plesov sa pomaly, ale isto začína rozbiehať. Neváhajte a začnite plniť odborku tanečník, vylepšite svoj tanečný krok a prekvapte na parkete.

Zelený stupeň

1. Ovládam kroky základných spoločenských tancov: valčík, waltz, polka, čardáš, cha-cha.
2. Odtancoval som s partnerom/kou 3x každý zo základných spoločenských tancov.
3. Zúčastnil som sa aspoň 3 udalostí, kde som svoje tanečné zručnosti využil.
4. Ovládam spoločenskú etiketu pri tanečných udalostiach a zaujímavou formou som ju predstavil svojej družine.
5. Naučil som svoju družinu základné kroky vybraných dvoch tancov.
6. Vytvoril som kolekciu mojich 4 obľúbených tancov, ktorá zahŕňa popis tanca, obrázky krokov, štýl hudby, typického oblečenia a krátke info o histórii.
7. Ovládam základnú prvú pomoc pri: ,a) natiahnutí svalu, b) vyvrtnutom členku, c) otlaku na nohe, d) fyzickom vyčerpaní
8. Pozrel som si dva filmy s tanečnou tematikou (ideálne spoločenské tance) a jeden záznam súťaže spoločenských tancov (youtube).

titulné foto: internet

Zdrojskauting.sk
ZDIEĽAŤ