Zaži atmosféru Vianoc so zábavnými úlohami

  Program
1086

Dni sa neúprosne skracujú a večery siahajú do čoraz väčších dĺžok, pripomínajúc nám blížiace sa obdobie oddychu a pokoja. Prepletenie jesenných a zimných mesiacov prináša výzvy v prekračovaní vlastných hraníc a komfortnej zóny. Príroda, ktorá sa pripravuje na zimný spánok, nás povzbudzuje, aby sme na chvíľu zvoľnili tempo a zamysleli sa nad pravým významom nadchádzajúceho obdobia.

Nadchádzajúce vianočné obdobie otvára priestor pre rôzne spôsoby, ako si spríjemniť zimné mesiace a dlhé večery. Okrem rozmanitých aktivít sú k dispozícii aj dve príležitostné výzvy, ktoré je možné plniť iba v priebehu nasledujúcich pár týždňov: Betlehemské svetlo a Tajomstvo vianočnej ponožky. Výzvy sú o prekonávaní samých seba a zdolávaní vytýčeného cieľa.

Svetlá v oknách symbolizujúce lásku, pokoj a jednotu v domácnostiach, môžu znova rozžiariť reťaz pokoja po celom Slovensku. Na dosiahnutie tohto posolstva potrebujeme každú pomoc. Výzvu Betlehemské svetlo môžete plniť spoločne so svojou družinou alebo oddielom, a tak šíriť radosť a pokoj vo vašom okolí. Okrem vlastného dobrého pocitu z pomoci druhým, môžete vyčariť úsmev na tvárach vašich blízkych. Podmienky výzvy existujú v dvoch verziách – verzia pre mladšie deti – nájdete tu a verzia pre starších – nájdete tu.

Radostné obdobie Vianoc môžeme zažívať rôznymi spôsobmi. Okrem šírenia Betlehemského svetla, stretávania sa s blízkymi a užívania si horúcej čokolády môžeme splniť aj príležitostnú výzvu Tajomstvo vianočnej ponožky.

Táto výzva spočíva v plnení každodenných jednoduchých úloh, ktoré majú nám a našim blízkym spríjemniť vianočné obdobie. Plnením týchto úloh každý deň si tak môžeme dlhodobo užívať atmosféru a význam týchto sviatkov. Výzva sa začína plniť 20. novembra a končí sa 24. decembra. Počas týchto dní je potrebné splniť aspoň 30 úloh z 35. Všetky podmienky a úlohy nájdete tu – Tajomstvo vianočnej ponožky.

predsedníčka Programovej rady Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ