Aktivity na tému aktívne občianstvo

Program
754
Foto: Vladimír Ambróz

Neoddeliteľnou súčasťou posolstva skautingu je aj výchova mladých ľudí k aktívnemu občianstvu. Tá sa prejavuje záujmom o komunitu okolo nás, ale aj o širšiu spoločnosť a medzinárodné dianie, ktorého sme súčasťou. Byť aktívnym občanom neznamená mať prehľad o každom detaile, ktorý sa udeje na politickej scéne alebo vo verejnej správe. Základom občianstva je zaujímať sa o tieto témy a nebyť ľahostajný voči kľúčovým zmenám, napr. voľbám.

Téma aktívneho občianstva je, predovšetkým v tvorbe programu, často abstraktná a neuchopiteľná, a preto sa jej mnohí z nás vyhýbajú. Nie úplne ideálnym dôvodom je tvrdenie, „mňa táto téma nezaujíma“ alebo „mňa sa táto téma netýka.“ Avšak opak je pravdou, nakoľko všetci tvoríme túto spoločnosť, každý z nás je jej súčasťou a každý z nás môže prispieť k jej formovaniu. Či už malými gestami na lokálnej úrovni a angažovanosťou v obci, alebo mestskej časti, alebo väčšími projektmi, ktoré majú dopad na širšiu populáciu či účasťou vo voľbách.

Ako však túto tému pretaviť do programu na družinovkách? Prinášame vám niekoľko aktivít, ktoré môžete použiť, aby ste svojim členom priblížili dôležitosť zaujímať sa o dianie v spoločnosti.

1. Ideálni kandidáti

Aké faktory sú pre nás dôležité pri výbere kandidátov vo voľbách do parlamentu, na prezidenta/ku, do Náčelníctva či zborovej rady?

Pre koho: rangeri/rangerky, roveri/roverky, dospelí skauti/skautky

Počet ľudí: 6 – 12 ľudí

Materiál: papiere, perá

Trvanie: 40 min.

Cieľ: 

 • reflektovať svoje priority a diskutovať o nich s inými
 • načúvať iným a kriticky, no s rešpektom nazerať na názory iných aj na svoje názory

Popis aktivity:

Každý jednotlivec má svoje vlastné názory, svoje vlastné priority a nie vždy sa prelínajú s názormi a prioritami ostatných. Práve preto je vhodné vedieť, aké sú moje vlastné priority a čomu chcem, aby sa venoval človek, ktorý má moc niečo zmeniť?

Odkaz na aktivitu: http://globalne.skauting.sk/idealni-kandidati/

2. Let balónom

Pre koho: rangeri/rangerky, roveri/roverky, dospelí skauti/skautky

Počet ľudí: 6 – 12 ľudí

Materiál: papiere, perá

Trvanie: 40 min.

Cieľ: 

 • reflektovať svoje priority a diskutovať o nich s inými
 • naučiť sa zdôvodňovať svoje priority
 • načúvať iným a kriticky, no s rešpektom nazerať na názory iných aj na svoje názory

Popis aktivity:

Vydajte sa s družinou na let balónom. Zistite, aké sú priority jednotlivcov, v čom sa vaše názory prelínajú a v čom odlišujú, nájdite kompromisy a vytvorte tolerantnú spoločnosť.

Odkaz na aktivitu: http://globalne.skauting.sk/let-balonom/ 

Foto: Vladimír Ambróz

3. Populisti

Pre koho: rangeri/rangerky, roveri/roverky, dospelí skauti/skautky

Počet ľudí: min. 6

Materiál: papieriky s popísanými typmi politikov

Trvanie: 30 min.

Cieľ: 

 • reflektovať svoje priority a diskutovať o nich s inými
 • naučiť sa argumentovať o svojich prioritách
 • načúvať iným a kriticky, no s rešpektom nazerať na názory iných aj na svoje názory

Popis aktivity:

Vyskúšajte si, aké je to kandidovať, napr. do parlamentu alebo za organizátora výletu. Vytvorte si vlastné „programy“ a predstavte ich potenciálnym voličom. Spoznajte rozdiely medzi realistom a populistom a naučte sa ich rozoznávať.

Odkaz na aktivitu: https://globalne.skauting.sk/populisti/ 

Foto: Vladimír Ambróz

4. Aké Slovensko chceme mať

Pre koho: rangeri/rangerky, roveri/roverky, dospelí skauti/skautky

Počet ľudí: 6 – 12 ľudí

Materiál: nakreslený obrys Slovenska na papieri, do ktorého sa dá písať (čím viac účastníkov, tým väčší papier)

Trvanie: 40 min.

Cieľ: 

 • reflektovať svoje priority a diskutovať o nich s inými
 • naučiť sa argumentovať o svojich prioritách
 • načúvať iným a kriticky, no s rešpektom nazerať na názory iných aj na svoje názory

Popis aktivity:

V akej krajine chcem žiť a čo chcem, aby táto krajina mala medzi svojimi prioritami? S akými ľuďmi, názormi či aktivitami sa tu chcem stretávať? A ako sa viem ja pričiniť k tomu, aby sa moje túžby stali skutočnosťou?

Odkaz na aktivitu: http://globalne.skauting.sk/ake-slovensko-chceme-mat/ 

5. Posvieťme si na politikov

Pre koho: rangeri/rangerky, roveri/roverky, dospelí skauti/skautky

Počet ľudí: 6 – 20 ľudí

Čo k aktivite potrebujete: prístup na internet

Trvanie: 40 min.

Cieľ: 

 • zistiť viac o dostupných informáciách o fungovaní zvolených politikov
 • trénovať kritické hodnotenie práce politikov

Popis aktivity

Ako sa orientovať v množstve kandidátov, z ktorých môžeme hlasovať iba za určitý počet? Ako správne zvoliť tých, ktorí budú hájiť naše záujmy? A kde vôbec hľadať informácie o predošlej činnosti konkrétnych kandidátov?

Odkaz na aktivitu: https://globalne.skauting.sk/posvietme-si-na-politikov/

Viac o téme aktívne občianstvo a aktivitách sa dozviete v Metodickej príručke.

Autori článku: Skauti myslia globálne

Skauti myslia globálne na facebooku  ⋅  Skauti myslia globálne na instagrame

predsedníčka Programovej rady Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ