Čo nám svätý Juraj môže povedať v súčasnosti? Balíček aktivít a zamyslení k sviatku sv. Juraja

  Program, Skauting
1068
Foto: Dominik Duša

Rok čo rok skauti na celom svete oslavujú 24. apríl ako sviatok patróna skautingu – Deň svätého Juraja. Legendy a príbehy z jeho života poznáme naspamäť, no pre mnohých z nás zostáva svätý Juraj záhadou či vzdialenou postavou, ktorá nám veľa nehovorí. Tento rok vám prinášame balíček aktivít a zamyslení, aby ste mohli so svojou družinou, oddielom či zborom spoznať svätého Juraja opäť o niečo viac a aby ste tak spolu mohli lepšie osláviť tento výnimočný deň všetkých skautov. Určite sa nezabudnite zapojiť aj do Šatkovej výzvy, ktorá trvá v období od 22. do 24. apríla 2023.

Po stopách svätého Juraja

Príprava: nenáročná
Veková kategória: vĺčatá (7-10 rokov), skauti (11-14 rokov), rangeri (15-18 rokov), roveri (19-24 rokov)

Hoci úcta k svätému Jurajovi je viac rozšírená v iných krajinách, aj na Slovensku môžeme nájsť množstvo kaplniek, kostolov, sôch či iných miest zasvätených svätému Jurajovi. V Spišskej Kapitule sa dokonca nachádza aj jeho relikvia – kúsok z jeho lebky.

Zorganizujme si aspoň symbolický výlet po stopách svätého Juraja, ktorý môžeme doplniť dumkou, zamyslením či zábavnou aktivitou.

Súťaž v konaní dobrých skutkov

Príprava: nenáročná
Veková kategória: vĺčatá (7-10 rokov), skauti (11-14 rokov), rangeri (15-18 rokov), roveri (19-24 rokov)

Azda niet lepšieho dňa na konanie dobrých skutkov ako ten, keď všetci hrdo nosíme skautskú šatku, a tak celému svetu ukazujeme, že sme členmi skautského hnutia. 

Konanie dobrých skutkov si môžeme spestriť súťažou o najviac dobrých skutkov či o najkreatívnejšiu pomoc druhým. Takto súťažiť môžeme aj celý týždeň a na konci oceniť “najlepšieho Juraja” v našom zbore či družine.

Svätojurajský táborák alebo Hody svätého Juraja

Príprava: mierne náročná
Veková kategória: vĺčatá (7-10 rokov), skauti (11-14 rokov), rangeri (15-18 rokov), roveri (19-24 rokov)

Novou milou tradíciou celého oddielu môže byť svätojurajský táborák či spoločné “hodové” posedenie zo spoločných zásob, ktoré priam volá po rozhovoroch, spomínanie na spoločné zážitky, plánovanie nových akcií či zamyslenie sa nad jednou z dumiek.

Foto: Vladislav Kakody

Dumky

Príprava: nenáročná
Veková kategória: vĺčatá (7-10 rokov), skauti (11-14 rokov), rangeri (15-18 rokov), roveri (19-24 rokov)

  • Draci v mojom živote

Asi nikto z nás už neverí, že svätý Juraj bojoval s nejakým skutočným drakom. Keď sa však na celú legendu pozrieme trošku s nadhľadom, môžeme si uvedomiť, že aj v našom živote sa často nachádza množstvo zlých drakov v podobe našich zlých vlastností a zlozvykov. Môže to byť neposlušnosť, lenivosť, pýcha, klamanie, sebectvo, ohováranie či čokoľvek iné. Deň sv. Juraja je skvelou príležitosťou zamyslieť sa nad týmito našimi drakmi a dať si dobré predsavzatie, ako s nimi v najbližšom období bojovať, či ako ich celkom poraziť.

Môžeme si ich aj napísať a umiestniť tak, aby sme ich mali stále na očiach.

Pre tých mladších môže byť príjemným doplnením výroba 3D modelu draka či skladanie origami, na ktoré môžu napísať svoje zlé vlastnosti. Návod na výrobu draka

  • Svätý Juraj a ja

Aj keď náš patrón skautingu žil veľmi dávno, nie je náhodou, že B.P. vybral svätého Juraja za vzor pre všetkých skautov. Prečítajme si životopis svätého Juraja a skúsme sa zamyslieť nad tým, ako môžeme aj my, podobne ako on, brániť skautské hodnoty či vlastné predsavzatia. Našťastie, nás nikto neprenasleduje ako svätého Juraja, no predsa nás častokrát naše presvedčenia môžu stáť veľa drobných obiet. Každé sebazaprenie, keď sa rozhodneme pomôcť iným, či slúžiť, každé odhodlanie bojovať s vlastnou lenivosťou, či rozhodnutie byť stále lepším, je spôsob, ktorým sa pripodobňujeme svätému Jurajovi. Zamyslime sa, v čom nám môže byť svätý Juraj inšpiráciou v súčasnosti. Je to jeho odvaha, odhodlanie, obetavosť či rozvážnosť? Alebo jeho rytierskosť, pevné rozhodnutie a sila charakteru?

  • Moje skautské poslanie

Skautský či vlčiacky zákon poznáme už naspamäť, no predsa je dobré niekedy sa zastaviť a popremýšľať nad tým, ako sa nám darí žiť ho v bežných dňoch. Ktorý bod zákona nám robí najväčšie problémy? A čo nám naopak ide najľahšie? V čom by som potreboval pomoc iných skautov v družine? Je niečo, s čím som bojoval v minulosti, no podarilo sa mi to zvládnuť? Ako? Čo pre mňa znamenajú piliere skautingu? Darí sa mi plniť svoje záväzky voči blížnym, voči Bohu či voči sebe samému? Čo denne robím pre každú z týchto oblastí? A čo pre mňa znamenajú?

Podobne sa môžeme spoločne zamyslieť aj nad jednotlivými heslami. Darí sa mi byť stále lepším? Čo pre mňa znamená byť pripravený? Ako denne žijem heslo: “Slúžim”?

Výroba skautskej ľalie

Príprava: mierne náročná
Veková kategória: vĺčatá (7-10 rokov), skauti (11-14 rokov)

Ľalia je po celom svete známa predovšetkým ako symbol čistoty, rytierstva a skautingu.

Vyrobme si spoločne skautskú ľaliu, ktorá môže byť peknou dekoráciou našej klubovne. Môžeme ju ozdobiť svojimi menami, odtlačkami rúk, či inak kreatívne ozdobiť tento skautský symbol.

Zahrajme si príbeh

Príprava: mierne náročná
Veková kategória: vĺčatá (7-10 rokov), skauti (11-14 rokov)

Ako najlepšie spoznať nejaký príbeh, než sa stať aspoň na chvíľu jeho súčasťou? Aktivita je ideálna pre najmenších alebo mladších skautov. 

Zahrajme si spoločne s členmi našej družiny divadlo o sv. Jurajovi. Môžeme to urobiť dvoma spôsobmi. Na papieriky napíšeme jednotlivé “scény” zo života sv. Juraja, rozdelíme členov na skupiny, v ktorých si musia nacvičiť túto scénku. Alebo hráme ako celá družina, radca nám rozdelí úlohy a režíruje hru. Pri obidvoch spôsoboch nezabúdame na rekvizity a kostýmy, ktoré si môžeme spoločne pripraviť.

Foto: Vladislav Kakody

Rytiersky turnaj

Príprava: mierne náročná
Veková kategória: vĺčatá (7-10 rokov), skauti (11-14 rokov)

Rytiersky turnaj ponúka možnosti ako neformálnym spôsobom predstaviť svätého Juraja najmä mladším skautom. Môžeme pri ňom súťažiť o “Cenu sv. Juraja” (napr. knižka o rytierstve, o dobrom charaktere; niečo praktické do skautskej výbavy a pod.).

Inšpirovať sa pritom môžeme týmito “disciplínami”:

  • Boj o princeznú

Boj o princeznú môže byť novou alternatívou akejkoľvek pohybovej hry, ktorú obľubujeme v našom oddiele či družine.

Rozdeľme skautov na dva tímy – rytierov a drakov, ktorí musia ukradnúť maketu princeznej z územia druhého tímu ako v hre Sever proti Juhu, zamraziť všetkých hráčov ako pri hre Mrázik alebo čím skôr sa zmocniť šatky ako pri Šatkovanej. Vhodnou hrou môže byť aj samotná Princezná a drak.

  • Ľaliová štafeta

Dva tímy, niekoľko papierových ľalií uprostred a štafetový beh poslepiačky. Vždy jeden hráč z tímu musí pribehnúť do stredu zobrať jednu ľaliu a odniesť ju naspäť k svojmu tímu. Tím s najväčším počtom ľalií, samozrejme, vyhráva.

  • Poraz draka

Úlohou je trafiť maketu meča do papierového draka. Aby to však nebolo také jednoduché, každý rytier sa musí najskôr niekoľkokrát zatočiť na mieste a až potom sa rozbehnúť v ústrety nepriateľovi. 

  • Dračia slučka v životnej veľkosti

Je možné, že uzol Dračia slučka už všetci dobre poznajú. Pre tých, ktorí ho nepoznajú ponúkame tento návod.

Čo tak si slučku vyskúšať v nadživotnej veľkosti? Každý skaut chytí kúsok lana a spoločne sa snažia hýbať spolu s lanom a tak uviazať Dračiu slučku. Náročnejšou verziou pre starších môžu byť zaviazané oči, či zákaz rozprávať.

  • Kvíz o svätom Jurajovi

Mnoho skautov vie o svätom Jurajovi len toľko, že bol rytierom a zachránil akúsi dedinu pred zlým drakom. Toto je však len legenda ponúkajúca nám kúsok o živote svätého Juraja. Usporiadajme si kvíz so zábavnými faktami a otázkami a zistime tak niečo nové o našom skautskom patrónovi!

Dobrý charakter

Príprava: nenáročná
Veková kategória: skauti (11-14 rokov), rangeri (15-18 rokov)

Ako získať výzvu Rytierske stužky? Zamyslime sa spoločne s družinou nad tým, ako by sme ju mohli získať a priblížiť sa tak k sv. Jurajovi. 

Vyrobme spoločne s družinou maketu sv. Juraja a dovnútra napíšme všetky charakterové vlastnosti, ktoré by mal mať človek, ktorý sa snaží získať túto výzvu. Von napíšte tie, ktoré by nemal mať alebo by sa mal snažiť eliminovať.

Ži podľa pravidiel Modrého života

Príprava: nenáročná
Veková kategória: skauti (11-14 rokov), rangeri (15-18rokov), roveri (19-24 rokov)

V knižke „Přístav volá“ od Jaroslava Foglara žil výnimočne dobrý a ušľachtilý chlapec Láďa Vilemín, ktorý si zostavil niekoľko pravidiel, ktoré každodenne plnil a dodržiaval. Tomuto každodennému systému začal hovoriť Modrý život, ako pripomienku morálnych i fyzických vlastností každého chlapca a dievčaťa, po vzore šľachticov s modrou krvou. Podľa neho si potom zariadili svoj denný program i jeho kamaráti.

 Skúsme celý týždeň žiť podľa pravidiel Modrého života.

Obmena: Spravme si vlastné pravidlá Modrého života. Zaraďme doň aktivity, ktoré sa nám každý deň robia ťažko alebo sa nám do nich nechce.

Pripravme sa na táborový Biely štít

Príprava: nenáročná
Veková kategória: skauti (11-14 rokov), rangeri (15-18 rokov), roveri (19-24 rokov)

Pripravme sa s družinou na táborové plnenie výzvy Biely štít a vyskúšajme si jej plnenie počas niekoľkých dní.

Tip pre radcov vĺčat a včielok:

Mnohé aktivity spomenuté hore môžete robiť na družinovkách so svojimi členmi v rámci plnenia odborky sv. Juraj.

Ak sa vám tieto aktivity páčili, môžete si ich jednoducho stiahnuť na tomto odkaze.

 

Autorky: Barbora Blahová – Lula & Hana Hrmová – Púpava