Po kurze Vĺča+ 2022

  Program
673

Jeden z prvých jarných víkendov v tomto roku sa skupina radcov a vodcov vĺčat a včielok vydala nasledovať Vlčiu stopu, ktorá ich previedla cez Tajomnú džungľu až po poradné skalisko. Na ceste boli sprevádzaní múdrymi, silnými a nebojácnymi obyvateľmi džungle, ktorí im priblížili programovú ponuku pre vĺčatá a včielky.

Kurz Vĺča+ sa tento rok konal posledný marcový víkend a po dvoch rokoch pandémie mohol opäť prebiehať v prezenčnej forme. Počas celého víkendu, plného dynamického programu, sa v obci Zubák 16 účastníkov vzdelávalo v tvorbe programu pre včielky a vĺčatá, zabávalo sa krátkymi drobničkami a inými pohybovými aktivitami a zažilo aj symbolický rámec Knihy džungle.

Príjemná, priateľská a otvorená atmosféra prevládala počas celého trvania kurzu, za čo patrí veľká vďaka všetkým členom realizačného tímu, ktorí pripravili kurz, ale aj účastníkom, ktorí sa ho zúčastnili a naplno využili priestor na otázky a diskusiu o skúsenostiach s členmi tímu. Veríme, že z kurzu odišli plní inšpirácii, zážitkov a nových nápadov.

Ak vĺčatá a včielky nie sú veková kategória, s ktorou pracujete a potrebujete pomôcť, môžete vyplniť tento prieskum záujmu o Kurzoch+ pre ostatné vekové kategórie, aby sme zistili, či je potrebné tieto kurzy pripravovať.

tajomníčka Programovej rady Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ