Aktivity k 75. výročiu návštevy Lady Baden-Powell na Slovensku

  Program
1097

Pred 75. rokmi Slovenský skauting zažíval veľkú parádu v podobe návštevy svetovej náčelníčky skautiek Olave Baden-Powell. Pri tejto príležitosti si programová rada pripravila aktivity, vďaka ktorým môžeme aktívne osláviť toto výročie. Zamyslime sa nad zmenami, ktoré sa počas týchto rokov udiali alebo vytvorme niečo jedinečné. Stačí si vybrať niektorú z aktivít alebo kľudne aj všetky, ak ťa nadchli a zapracovať ich do skautského programu. Ukážme, počas plnenia úloh, ako aktívne oslavujeme toto výročie zdieľaním kreatívneho obsahu na sociálnych sieťach s použitím #75vyrocienavstevyLadyBP.

10 ÚLOH PRE TVOJ PROGRAM

  • Úloha na každý deň počas jedného týždňa: Vyrob si papierovú krabičku alebo si urč jedno špeciálne miesto, kam budeš počas nasledujúcich dní niečo vkladať. Počas celého týždňa si každý deň nájdi na seba čas a napíš na papierik jednu vec, ktorá sa ti na tebe páči/čo si na sebe ceníš. Každý deň vlož do krabičky dva papieriky – jeden s charakterovou vlastnosťou a jeden s fyzickou črtou. Snaž sa, aby si mala každý deň napísané niečo iné, čo v krabičke ešte nie je. Na konci týždňa si krabičku vezmi, prečítaj si všetky papieriky a nezabudni na to, že si výnimočná. Ak to tak s družinou budete chcieť, môžete si ich navzájom prečítať.
  • Lady Baden Powell na svojej ceste po ČSR v roku 1946 prišla aj na územie dnešného Slovenska. Jej cesta viedla do Bratislavy, odtiaľ do Modry, do Piešťan a naspäť do Bratislavy. V Bratislave ju čakal kultúrny program – folklórny, aj skautský; v Modre si vyskúšala vyrobiť keramiku; v Piešťanoch ju zas vítalo 348 skautov a skautiek, ktorým rozprávala svoje príbehy. Spolu s družinou sa zamyslite nad skautingom na Slovensku od návštevy Lady Baden Powell a navrhnite, aký program by ju tu čakal dnes. O ktorých miestach či udalostiach by ste chceli, aby Lady Baden Powell vedela?
  • Vytvorte spolu s družinou graficky spracovaný príbeh/komiks o ceste Lady Baden Powell na Slovensku. Celá jej cesta je dostupná na tomto linku.
  • Aj vďaka Lady Baden Powell môžu byť dnes aj skautky súčasťou svetovej skautskej organizácie. V zastúpení počtu skautov a skautiek na Slovensku tvoria skautky takmer polovicu. Čo ste vďaka skautingu zažili a získali? Napíšte spolu s družinou pre Lady Baden Powell list, v ktorom sa jej poďakujete za príležitosti, ktoré nám svojim pričinením v skautskom hnutí poskytla.
  • V niektorých krajinách na svete nie je postavenie žien na takej úrovni, ako na Slovensku. Spolu s družinou sa zamyslite nad postavením žien v týchto krajinách a diskutujte o tom so svojou družinou.
  • Natočte spolu so svojou družinou krátky záznam o dnešnej podobe skautingu na Slovensku – ako ho vidíte z vášho pohľadu a ako sa posunul.
  • Rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami je jedným z cieľov Európskej únie a taktiež jedným z cieľov Agendy 2030. O tomto a ostatných cieľoch existuje aj voľný programový modul – Rozhľadňa. Splňte si spolu s družinou jeden z bodov cieľa 5. Ak už máte tento cieľ splnený, pozrite si spolu film, ktorý popisuje situáciu žien v rozvojových krajinách.
  • S družinou nakreslite na veľký papier obrys skautky z doby, kedy vznikal dievčenský skauting a obrys dnešnej skautky. Do každého obrysu napíšte/nakreslite, aké vlastnosti skautka v tej dobe mala a aké by mala mať v dnešnej dobe. Líšia sa od seba? Zamyslite sa nad tým a diskutujte o tom v družine.
  • Zamyslela som sa nad svojim budúcim ja a napísala som preňho list, v ktorom som napísala aj aký darček mu chcem dať. Odložila som si ho a po dobe, ktorú si sama určím si ho prečítam a darček si darujem.
  • Nájdite spolu s družinou knihy (každá členka môže nájsť jednu), v ktorých sa píše o ženskej energii, spiritualite, sile a predstavte si ich medzi sebou. Inšpirovať sa môžete aj príbehmi skautiek v článku na našom webe.
predsedníčka Programovej rady Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ