Naštartuj sa s REŠTARTÉROM!

  Program
913

Po roku sedenia za počítačom pri výučbe a online družinovkách je pre mnohých možno už náročné tvoriť program „naživo“. Prichádza obdobie veľkého reštartu, ale nebojte sa, nebudeme reštartovať počítače. Všetko sa postupne opäť spúšťa v prezenčnom móde a Skautský kruh Programovej rady si pre vás pripravil špeciálnu chuťovku.

Situácia, ktorej sme čelili posledné obdobie, nám ukázala, že mnohé činnosti vieme preniesť do digitálneho sveta, avšak mnohé aj nie. Družinovky v klubovni, oddielové výlety do prírody, účasť na väčších akciách… Všetko sa obnovuje a prezenčná činnosť v skautingu je tiež v plnom prúde.

Aby sa nám činnosť štartovala ešte lepšie, dávame do pozornosti tento príležitostný programový prvok – Reštartér.

Nášivka príležitostného programového prvku sa našíva do priestoru pre príležitostné nášivky.

Základné informácie

 • Reštartér je určený pre všetky vekové kategórie.
 • Možnosť plnenia: do konca kalendárneho roka 2021.
 • Plnenie na troch stupňoch – Skaut/Skautka, Družina, Oddiel.
 • Možnosť začať ktorýmkoľvek stupňom.
 • V každom stupni je potrebné splniť 1 povinnú úlohu + 2 ľubovoľné úlohy.
 • Už po splnení úloh jedného stupňa je možné získať nášivku.
 • Ak sa vám páčia aj ostatné úlohy, môžete si splniť aj tie alebo sa nimi môžete inšpirovať.

Prečo sú niektoré úlohy povinné?

Cieľom tohto programového prvku je pomôcť členom Slovenského skautingu znovu obnoviť prezenčnú činnosť jednotlivcov, družín, oddielov, ale aj celej organizácie. V každom stupni je jedna povinná úloha, ktorú si robíme všetci samostatne, ale zároveň aj spoločne. V týchto úlohách nás všetkých spája myšlienka „Všetci spoločne obnovujeme skauting.“.

Ako viem, že mám splnené všetky tri stupne, keď mám iba jednu nášivku?

Toto inovatívne riešenie vám zaručene zaistí odlišnosť od jedného, dvoch či troch splnených stupňov a ešte vám na rovnošate ostane aj miesto na iné príležitostné nášivky.

Pri ktoromkoľvek stupni si môžete do jedného z krúžkov na nášivke prišiť ľubovoľný gombík. Po splnení druhého stupňa si môžete našiť druhý a po splnení tretieho stupňa tretí gombík. Dokopy tak môžete mať na nášivke až tri gombíky rôznych tvarov, veľkostí aj farieb.

Pozor však na výber a kombináciu gombíkov, aby vaša rovnošata stále vyzerala dobre a reprezentatívne.

Pre zachovanie istej postupnosti je najmenší kruh určený pre stupeň Skaut/Skautka, stredný pre stupeň Družina a najväčší kruh pre stupeň Oddiel. Tak budete nielen vy, ale aj vaše okolie vedieť, ktorý stupeň či stupne ste splnili.

Ilustrácia, ako by tvoja nášivka mohla vyzerať po splnení všetkých troch stupňoch.

STUPNE A ÚLOHY

Skaut/Skautka

Motto: Pri akýchkoľvek zmenách svojho okolia by sme mali začať najprv od seba. Úlohy by mali v jednotlivcovi prebudiť skautské princípy a naštartovať jeho motiváciu žiť skautingom.

ÚLOHY

 • POVINNÁ: Splnil som aspoň jedno z nasledujúcich:
  • odborka,
  • výzva,
  • VPM,
  • 4 body zo stupňov napredovania.

Je možné dokončiť aj programy začaté pred uvoľnením opatrení.

OSTATNÉ

 • Pozval som na družinovku kamaráta, ktorý nie je skaut.
 • Pozval som členov družiny na návštevu k sebe domov. Pripravil som im občerstvenie a zábavný program (v súlade s aktuálnymi opatreniami).
 • Spolu s niektorým členom svojej družiny alebo s kamarátom som podnikol športovú aktivitu, ktorú som za uplynulé obdobie nemohol robiť.
 • Zúčastnil som sa väčšej skautskej akcie (zborovej, oblastnej, celoslovenskej).
 • Zoznámil som sa so skautom z iného zboru. Zistil som o ňom niečo zaujímavé.
 • Pomohol som radcovi/realizačnému tímu s organizáciou družinovky/akcie.
 • Išiel som na prechádzku do prírody, pár minút som zhlboka dýchal a zamyslel som sa, čo pre mňa znamená skauting.

Družina

Motto: Mnohí sa boja zmeny, lebo nevedia, čo ich čaká. Keď máš po boku dobrého priateľa, ničoho sa báť nemusíš, lebo tomu čelíte spoločne.

ÚLOHY

Družinové úlohy môže plniť aj oddielová rada, aj keď oficiálne nefunguje ako družina.

Splnenie úloh schvaľuje radca družiny, v prípade oddielovej rady oddielový vodca.

 • POVINNÁ: Napísali sme ďakovný list zdravotníkom z nášho mesta a poslali sme im ho (pediatrická ambulancia, oddelenie v nemocnici a pod.).

OSTATNÉ

 • Prespali sme jednu noc pod holým nebom v prírode. (Je možné zarátať ako NOX-noc.)
 • Pripravili sme si spoločný plán plnenia stupňov napredovania, odboriek či iných programových prvkov.
 • Po dobu dvoch mesiacov sme mali aspoň 7 družinoviek.
 • Zorganizovali sme družinový výlet mimo okresu (napr. train trip).
 • Spravili sme si slávnostný oheň ako symbol víťazstva nad pandémiou.
 • Podnikli sme menšiu cykloturistiku, korčuľovú, kolobežkovú alebo vodácku výpravu.
 • Spolu s družinou sme sa dohodli na dni, kedy sme celý deň nosili skautskú šatku.
 • Boli sme spoločne na kofole v podniku.
 • Spravili sme si veselú družinovú fotku a zdieľali sme ju na sociálnych sieťach s #restartskautingu.
 • Spravili sme si dumku na tému „Čo som si vďaka pandémii uvedomil?“/„Čo som sa vďaka pandémii naučil?“.
 • Vytvorili sme si novú postpandemickú družinovú insígniu.

Oddiel

Motto: Akákoľvek zmena ide ľahšie, ak ju presadzujeme spoločne ako jeden tím.

ÚLOHY

Úlohy je možné plniť aj na úrovni zboru, ak to situácia vyžaduje (menšie zbory a pod.).

Splnenie úloh schvaľuje oddielový/zborový vodca.

 • POVINNÁ: Stretli sme sa v priebehu dvoch mesiacov na aspoň dvoch oddielových stretnutiach (výlet, akcia v klubovni…).

OSTATNÉ

 • Naplánovali sme a rozdelili sme si upratovanie klubovne alebo inej skautskej miestnosti.
 • Zahrali sme sa mestskú hru.
 • Zorganizovali sme športový turnaj medzi družinami v oddiele.
 • Podnikli sme oddielovú výpravu na výnimočný kopec v okolí.
 • Pomohli sme oddielovej rade pri plánovaní činnosti na ďalšie obdobie (návrhy na akcie, tému etapovej hry, obrazové tipy…).
 • Vytvorili sme novú oddielovú tradíciu (napr. nová akcia, pozdrav…).
 • Skontrolovali sme si skautské preukazy a prípadne sme doplnili registračnú známku, ak nám chýba. Nosíme preukazy vždy so sebou.
 • Zúčastnili sme sa víkendovej oddielovej akcie.

V septembri sa môžete tešiť na zopár doplnkových úloh.

Ak by ste mali nejaké otázky k programovému prvku Reštartér, neváhajte napísať na program@skauting.sk.

Avatar
tajomníčka Programovej rady Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ