Rangerský horizont je tu. A je skvelý!

  Program, Skauting
3675

Rangeri a rangerky sa na mnohých miestach mohli dočítať, že sa pre nich chystá nová príručka – stupne napredovania s názvom Rangerský horizont. Dokonca aj v samotnom SKAUTovi sa pred rokom objavil seriál o jeho jednotlivých častiach. Dlhé čakanie sa vyplatilo. Rangerský horizont je medzi nami a už vám nič nebráni prelistovať si ho a pustiť sa do jeho plnenia.

Niekoľkoročná snaha

Obálka testovacej verzie

Práce na vytvorení Rangerského horizontu začali už v roku 2015, kedy sa na jeho tvorbu podujal Rangerský kruh Programovej rady. Hoci nebolo isté, že samotná rangerská kategória vznikne (to schválili skautskí delegáti na Skautskom sneme v roku 2017), na snahu o vytvorenie príručky pre 15- až 18- ročných to nemalo vplyv. Potreba takejto príručky bola zjavná najmä z dotazníka, do ktorého sa v tomto roku zapojilo vyše 120 rangerov a rangeriek.

Celý proces vytvorenia konceptu, spísania samotnej príručky, pripomienkovania, fotenia a vydania si nakoniec vyžiadal viac ako 4 roky. Veríme ale, že to stálo za to, keďže výsledkom je nanajvýš zaujímavá a už na prvý pohľad pekná príručka.

Bohatý a pútavý obsah

Keďže Rangerský horizont je jedinou príručkou pre celé trvanie rangerského veku, zodpovedá tomu aj väčší rozsah knihy. Na viac ako 170 stranách nájdete množstvo informácií a inšpirácií pre celé 4 roky, ktoré sa môžu stať skvelým obdobím vášho života.

Najväčšiu časť Rangerského horizontu tvoria jednotlivé témy Osobného rastu I. a II. Každá kapitola vám pomôže pochopiť danú tému a je naplnená tipmi, trikmi, citátmi či odporúčaniami.

Za Osobným rastom nájdete sekciu Expedícia, ktorá rozoberá podmienky a typy expedícií potrebných pre splnenie Rangerského horizontu. Príjemným bonusom sú konkrétne príklady k jednotlivým typom expedícií. Časť Projekt ukazuje široké možnosti tvorby a zrealizovania vlastného rangerského projektu, či už pre skautské hnutie, prírodu alebo komunitu.

V závere príručky sa nachádza obsiahla sekcia „Nové obzory“, v ktorej nájdete množstvo ďalších inšpirácií pre vašu činnosť – program DofE, odborky, výzvy, voľné programové moduly, kľúčové skautské publikácie, rangerské akcie a vzdelávacie možnosti.

Príručku Rangerský horizont spolu so sériou užitočných vecí si môžete kúpiť v skautskom obchode Scoutshop.sk.

Maličkosti, ktoré tešia

Okrem týchto hlavných sekcií je Rangerský horizont naplnený maličkosťami, ktoré potešia, no taktiež obsahujú zaujímavé informácie a pohľady na svet.

Prvým bonusom sú „Otázky a odpovede“ – v každej kapitole Osobného rastu nájdete otázku týkajúcu sa danej témy, na ktorú vzápätí odpovedá ranger/rangerka a niekto z ďalšej vekovej kategórie. Ďalšou „chuťovkou“ v časti Osobný rast je odporúčaná literatúra, ktorú rovnako nájdete v každej kapitole.

Určite si všimnete tiež celé špeciálne, bonusové strany. Tieto nesúvisia vždy s témami Rangerského horizontu, avšak zaujmú rovnako. Nájdete na nich okrem iného tiež skautský zákon v rôznych nárečiach, skautské heslo v rôznych jazykoch či test, podľa ktoré môžete zistiť, či ste skôr kečup alebo horčica.

Cesta pokračuje ďalej

Rangerský horizont ponúka vám, rangerom a rangerkám, množstvo inšpirácie pre celé obdobie vašej činnosti. Počas plnenia osobného rastu, expedícií i projektu sa naučíte pracovať ďalej na sebe a byť stále lepším, zažijete dobrodružné expedície a spravíte tento svet o trochu lepším vďaka vašim projektom.

Rangerským horizontom ale cesta nekončí. Stojí pred vami najvyššia, no určite dosiahnuteľná výzva – Orlí skaut. Splnením Rangerského horizontu sa k tejto méte podstatne priblížite. Okrem Skautského chodníka a Rangerského horizontu totiž k dosiahnutiu stačí už len pár ďalších podmienok – päť odboriek (Táborník, Kultúra, Občan, Ochranca prírody a Prvá pomoc), výzva Rytierske stužky a štvrtý stupeň 7 ľalií.

Okrem snahy o Orlieho skauta si môžete svoj skautský život okoreniť tiež ďalšími rangerskými programovými prvkami – napríklad výzvami ako Zelený život, Intertriatlon či Klub 500 alebo voľnými programovými modulmi NOX a Ľaliový kríž.

Predseda Programovej rady Slovenského skautingu.
ZDIEĽAŤ