Čo pred letom začať plniť? Príručka Odborky pomôže

  Program
1788

Na vašej skautskej ceste sa určite zíde druhé, aktualizované vydanie obľúbenej príručky Odborky. V praktickom vreckovom formáte opäť ukrýva obrovské možnosti skautského programu.

Všetci členovia Slovenského skautingu od vĺčat až po dospelých skautov v nej nájdu niečo, čomu sa môžu venovať – odborky, výzvy, voľné programové moduly a najvyššie programové ocenenia.

Nové, doplnené programové prvky, ktoré v Odborkách nájdete

  • Odborky pre vĺčatá a včielky: Hasič, Jazdec, Svetobežník, Tajomstvá zvona
  • Výzvy pre vĺčatá a včielky: Červený kvet
  • Skautské a rangerské odborky: Cukrár, Herpetológ, Lesník, Orientácia, Pútnik, Skautská história, Včelár, Záhradkár
  • Skautské a rangerské výzvy: 36 hodín služby, Zelený život
  • Voľné programové moduly: NOX+, Rozhľadňa, Rodinka
  • Najvyššie programové ocenenia: Medvedí skaut

Publikáciu Odborky si môžete objednať na www.scoutshop.sk.