Nové ročné formy pre NOX 2018

  Program
2188

Ani sme sa nenazdali a prehupli sme sa do ďalšieho roka. Rok 2018 sa v skautingu nesie oslavou storočnice roveringu. A to už je teda niečo. Ani v tomto roku nezaháľame a pokračujeme v našom NOX-ovaní. Pravidlá ostávajú rovnaké, avšak menia sa nám ročné formy. Pre rok 2018 sme zvolili 3 formy, z ktorých si pre úspešné absolvovanie výzvy zvolíš jednu.

Ročné formy pre NOX a NOX+ na rok 2018

  • s aspoň jedným roverom
  • v hamake
  • pri horskej chate

Nič predsa nenahradí ranné prebúdzanie v prírode.  Ľudia to vedia už oddávna. A šikovnejší ten pocit dokázali opísať – napríklad v piesni Ráno nad riekou. Bude z nej nová hymna NOXu? Tak čo, už máte spacáky zbalené?

Tak rád mám ráno
to ráno v údolí
keď kráčam zrosenou
cestičkou do polí
Tak rád mám ráno
to ráno v údolí
keď svitá nový deň.

Tíško šumí starý les
kde si v diaľke píska vlak
škovránok mi spieva nad hlavou
za humnami šteká pes
divé husy letia vdiaľ
vravy jak za dávnych detských snov.

Tak rád mám ráno
nad riekou v údolí
keď hmly sa dvíhajú
nad modravé hory
Tak rád mám ráno
to ráno v údolí
to ráno nad riekou…

Kompletné znenie podmienok pre voľný programový modul NOX nájdete po kliknutí na skauting.sk.

Rangerský kruh Programovej rady Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ