Nový program DofE – prví odvážlivci!

  Program
1953

Skauti a skauti od 14 do 24 rokov majú už niekoľko mesiacov možnosť splniť si Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE). Ide o novú oficiálnu súčasť programu Slovenského skautingu, ktorá skautom v tomto veku ponúka skvelú možnosť pracovať na cieľoch, ktoré už dávno chceli dosiahnuť. Prečítajte si skúsenosti niekoľkých odvážlivcov, ktorí túto výzvu prijali.

Lula, 70. zbor Bizón víťazí! Bratislava

Aké si si nastavila ciele v jednotlivých oblastiach (Rozvoj talentu, Športová aktivita, Dobrovoľníctvo)?

Čo sa týka výberu aktivity, cieľ v oblasti talentu bol asi najťažší, pretože som sa chcela naučiť toľko nových vecí, avšak musela som sa rozhodnúť len pre jednu. Nakoniec zvíťazil strojopis a cieľ bol „naučiť sa písať na klávesnici všetkými desiatimi prstami“, aj keď sa to niekomu môže zdať ako jednoduchá zručnosť zo základnej školy. V oblasti športu som zvolila posilňovanie a áno, cieľ bol robiť riadne kliky 😀 Dobrovoľníctvo bola asi najrýchlejšie zvolená aktivita, keďže som oddielová vodkyňa a aj Vedúca programu DofE, nebolo veľmi o čom premýšľať a cieľom bolo venovať sa mladým ľuďom – mojim Dofákom, členkám v oddiele a rozbehnúť oddielovú radu.

Týmto programom ťa sprevádza staršia skautka – Vedúca programu. Aké sú tvoje skúsenosti s jej pomocou pre teba?

Veľmi povzbudzujúce bolo pre mňa, keď mi táto Vedúca počas plnenia napísala, že sleduje moje záznamy v účastníckej knižke a vidí, ako napredujem. Ten pocit, že niekto vie o mojich cieľoch a povzbudzuje ma, mi pomáha v plnení aktivít, lebo sa na ňu môžem obrátiť aj s akoukoľvek otázkou.


Gumička, 80. zbor Ginko Piešťany

Prečo si sa rozhodla plniť program DofE?

DofE som sa rozhodla robiť preto, lebo mi to prišlo ako skvelá skúsenosť. Môžem sa neustále posúvať vpred a rozvíjať sa vo veciach, ktoré by som nikdy nerobila.

Myslíš, že ti DofE môže nejako pomôcť i v skautskom živote?

Mne osobne určite áno, keďže som si dala v dobrovoľníctve skauting. Motivuje ma to robiť lepšie a kvalitnejšie družinovky, teším sa, keď môžem dievčatám robiť výlety a rôzne akcie.


Rengén, 70. zbor Bizón víťazí! Bratislava

Aké si si nastavil ciele v jednotlivých oblastiach (Rozvoj talentu, Športová aktivita, Dobrovoľníctvo)?

Na začiatku plnenia bronzového DofE je nutné určiť si, ako dlho budete robiť jednotlivé oblasti. Hlavná aktivita sa plní 6 mesiacov, vedľajšie aktivity sa plnia 3 mesiace. Ja som si ako hlavnú aktivitu vybral Rozvoj talentu a mám sa naučiť všetky vlajky a hlavné mestá krajín na svete. Na Športovú aktivitu, som sa rozhodol splniť odborku Športovec (nie je veľmi ťažká, ale ja nie som práve športový typ :)) A na Dobrovoľníctvo som sa rozhodol založiť zborový časopis.

Plníš teraz bronzový stupeň programu DofE. Keď sa ti podarí ho splniť, chcel by si pokračovať aj na strieborný alebo zlatý stupeň?

Veľmi rád by som pokračoval aj ďalej, no najprv musím dokončiť bronzový stupeň, ktorý ale nie je jednoduchý!


Veronika, 11. zbor Biele Delfíny Bratislava

Prečo si sa rozhodla plniť program DofE?

Pretože každou nezvyčajnou mimoškolskou aktivitou máme možnosť osobne napredovať celkom iným smerom, spoznať seba samého v nových životných situáciách. Sebarealizácia grátis?

Myslíš, že ti DofE môže nejako pomôcť i v skautskom živote?

Vytrvalosť a dôslednosť považujem za jedny zo skautských (aj neskautských) cností. Kto by nechcel mať rytierske vlastnosti a riadiť sa nimi životom? Lež pomôcť to môže jedine tomu, kto sa slobodne rozhodne ísť rovnakým smerom.

Čo je podľa teba na programe DofE najlepšie a čo najťažšie?

Určiť si, bez veľkých očí, správnu aktivitu. Realita dokáže prekvapiť.


Príbehy ďalších účastníkov DofE nájdete už nedlho v letnom čísle časopisu Skaut.

O programe DofE

Prečo sa oplatí plniť si Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu?

Vďaka DofE môžeš za svoju snahu a prácu v oddiele a zbore získať medzinárodne uznávané ocenenie. Ako ciele si v DofE môžeš kľudne aj skautské programové prvky. Tak si splníš nielen ďalšiu odborku alebo výzvu, ale zaráta sa ti to aj do DofE.

Ak sa na program prihlásiš cez svoj zbor alebo oblasť, nemusíš si ho plniť cez svoju školu, ale využiješ na to svoju aktivitu v oddiele. Ak máš vyššie ambície, môžeš tiež získané ocenenie použiť aj pri hlásení sa na zahraničnú univerzitu, z ktorých mnoho toto ocenenie uznáva.

DofE ma zaujalo, chcem sa zapojiť a plniť ho. Ako na to?

Plniť DofE môžu členovia Slovenského skautingu od 14 do 24 rokov. Zapojiť sa môžu skauti a skautky z celého Slovenska, je potrebné si ale nájsť Vedúceho programu DofE. Tých nájdeš momentálne v týchto zboroch a oblastiach:

  • Bratislavská skautská oblasť
  • Západoslovenská skautská oblasť
  • Žilinská skautská oblasť
  • Stredoslovenská skautská oblasť
  • Východoslovenská skautská oblasť
  • 10. zbor Trstená
  • 11. zbor Biele Delfíny Bratislava
  • 70. zbor Bizón víťazí! Bratislava
  • 75. zbor o.b. Jána Vojtaššáka Spišská Nová Ves
  • 108. zbor Oriešok Liesek

Ak tvoja oblasť alebo zbor v zozname nie je, napíš mail na dofe@skauting.sk, odkiaľ dostaneš aktuálne informácie a odporúčania, ako postupovať. V každom prípade si DofE môžeš plniť, nech si z akéhokoľvek zboru, nie je problém si naň prihlásiť aj pod iným zborom alebo oblasťou.

Viac informácií o DofE nájdeš na stránke www.skauting.sk, v sekcii Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, taktiež na oficiálnej stránke DofE: www.dofe.sk. V prípade akýchkoľvek otázok napíš na dofe@skauting.sk.

Predseda Programovej rady Slovenského skautingu.
ZDIEĽAŤ