Poď na Svetové Dni Mládeže so skautmi!

  Pozvánka
642

ICCG pozýva na SDM 2016 v Krakove do skupinky so skautmi z celej Európy.

Kedy: 25.7.-1.8.2016
Kde: Krakov a Vysoké Tatry

Bližšie informácie nájdete na plagátiku.

V prípade záujmu posielajte prihlášky do 29. novembra na katarina.rausova@skauting.sk.

Časopis Médium
Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ