Poď na Radcovsko – Rangerskú akadémiu

  Pozvánka
950

Radcovsko – Rangerská akadémia predstavuje nový formát vzdelávacej akcie, ktorý má ambíciu spojiť radcovský kurz s líderskou rangerskou školou. Líderská rangerská škola vypĺňa voľný priestor vo vzdelávaní medzi radcovským kurzom a vodcovskou lesnou školou.

Radcovsko – Rangerská akadémia je organizovaná z národnej úrovne pre skautky a skautov zo všetkých zborov a oddielov na Slovensku.

Radcovská akadémia (radcovský kurz)

Radcovský kurz organizovaný z národnej úrovne.

Účastníci by mali mať 13 až 15 rokov. Prihlásiť sa treba do 15.4.2015. Trvanie 2 predĺžené víkendy spoločné s líderskou rangerskou školou.

23. – 26. apríl 2015
4. – 7. jún 2015

Rangerská akadémia (líderská rangerská škola)

Líderská rangerská škola z národnej úrovne.

Účastníci by mali mať 16 až 20 rokov. Prihlásiť sa treba do 20.3.2015. Trvanie 4 víkendy, z toho 2 prdĺžené spoločné s radcovským kurzom.

27. – 29. marec 2015
23. – 26. apríl 2015
4. – 7. jún 2015

Termín a miesto štvrtého víkendu Rangerskej časti bude určený po dohode s účastníkmi

V prípade záujmu  sa môžete prihlásiť na akademia@skauting.sk.

Význam líderskej rangerskej školy

Už dlhodobo sme pociťovali absenciu vzdelávacieho stupňa medzi radcovským kurzom a vodcovskou lesnou školou. Niečo, kde by mladí od 16 do 20 rokov mohli zažiť skautskú vzdelávačku a nemuseli ísť na vodcovskú lesnú školu. Priestor, kde by sa účastníci mohli naučiť veľa nového a získané vedomosti potom využiť v svojom oddiele či zbore. Platformu, po absolvovaní ktorej bude jasné, že vodcovská lesná škola je pre niektorých nevyhnutným pokračovaním vzdelávania, pre iných cesta, ktorou sa uberať nebudú.

ZDIEĽAŤ