Dobrovoľnícka služba v NP Slovenský raj

  Pozvánka
2097

Ide leto a letná turistická sezóna a Správa NP Slovenský raj má zaujímavú ponuku.

Ide o dobrovoľnícku prácu v novootvorenom informačnom stredisku v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni. Ide o prácu informátora pre turistov a návštevníkov Slovenského raja a Dobšinskej Ľadovej Jaskyne.

Vyžadujeme: vek min. 18r, znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina), vítané je aj porozumenie poľsky (nevyžaduje sa), čiastočná znalosť územia Slovenského raja, schopnosť a ochota pracovať pár hodín na informačnom stredisku . Dobrovoľnícka práca je určená jednotlivcom alebo dvojiciam. Turnus trvá 7 dní.

Ponúkame: možnosť ubytovania v informačnom stredisku v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni zdarma (je tam kuchynka, sprcha…)

Voľné turnusy: 10.-17.7., 18.7.-24.7., 9.-15.8., 30.8.-5.9.

Záujemci hláste sa čo najskôr: Marek Leskovjanský-Lesky, tel: 0905/843432 (resp. sms meno, termín, kontakt) resp. emailom: marek.leskovjansky@skauting.sk

Foto: wikipedia

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ