Explorer Belt Ukrajina 2014

  Pozvánka
1898

Explorer Belt je náš spoločný projekt s českým Junákom, ktorý je určený najmä pre starších roverov vo veku od 18 do 30 rokov.

Jednou z hlavných programových náplní je puťák, počas ktorého sa putuje v skupinke zloženej z českých a slovenských skautov. Časom sa zo skupiny neznámych ľudí stáva dobrá partia a z neznámej krajiny prostredie, ktoré vám prirastie k srdcu. Počas celej akcie putuje viacero skupiniek nezávisle od seba do spoločného cieľa, na konci sa stretnú a vymenia si skúsenosti a zážitky.

Podmienkou účasti je vek 18 až 30 rokov, schopnosť dohovoriť sa po anglicky, lebo napriek tomu, že sa putuje v česko-slovenskom zložení, tak počas projektu spolupracujete aj s domácimi skautmi. Účastník by mal byť v dobrej fyzickej kondícii a mal by byť schopný prejsť denne 15-20 km.

Tohtoročnou destináciou je Ukrajina. Krajina krásnej a divokej prírody, bohatej kultúry a trpkej histórie. Spoznajte Ukrajinu na vlastné oči a staňte sa explorerom!

Neváhaj a prihlás sa na Explorer Belt 2014 Ukrajina. Koľko ťa to bude stáť? Cca 40 € a preplatia ti 30% nákladov z cesty na Ukrajinu. Súčasťou akcie je aj prípravný víkend 13. – 15.6. 2014.

kontakt: international@scouting.sk

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ