Kormidelnícky kurz 2012

Pozvánka
1989

Ahoj! … tak znie starý pozdrav námorníkov, ktorí Ťa na chvíľu volajú medzi seba.

Máte v oddieli aktívnych skautov, v ktorých vidíte svoju budúcnosť a treba ich už iba nakopnúť?

V tomto roku totiž Námorná akadémia vodných skautov (NAVS) poriada známy tréning kadetov:

KORMIDELNÍCKY KURZ – KK 2012

ako obdobu RADCOVSKÉHO KURZU, s pridanou vodáckou hodnotou pre skautov a skautky vo veku 13-17 rokov z oddielov so záujmom o vodný program.

Kurz sa uskutoční v marci, apríli a máji 2012 počas 3 informáciami a dobrodružstvom nabitých víkendov.

23-25. marec, Trenčín – Nalodenie na HMS Terror (1848), námornícky prímač a domáce úlohy
20-22. apríl, Banská Bystrica – Plavba po Hrone a námornícke Minisoaré
25-27. máj, (??) – Vylodenie z HMS Terror a bojová hra „4 Ohne“ pre trojčlenné hliadky kadetov kurzu a 2 ďalších členov z ich vlastných družín.

Ak máte pre seba, alebo pre svojich skautov záujem o viac info, nájdete ich na stránke www.kk2012.skauting.sk. Informujte sa navzájom v oddieloch, zboroch, či prístavoch, rozdajte si leták z prílohy, pýtajte sa a prihlasujte sa, lebo miest je „po čertoch málo“!

Nezodpovedané otázky adresujte na kk2012@skauting.sk – podľa možností sa ich budeme snažiť zodpovedať.

Podmienky prijatia do kurzu:

  • registrácia na http://kk2012.skauting.sk
  • vek 13-17 rokov
  • skautský preukaz SLSK alebo SZMCS
  • odporúčanie skautského vodcu
  • súhlas rodiča/zák. zástupcu
  • zaplatený poplatok 20 € za prvé dva víkendy (číslo účtu na stránke)
  • perspektíva účasti ďalších dvoch členov družiny na májovej víkendovej bojovej hre

Ak podmienky spĺňate, potom sa určite stretneme…
…na palube.

Námorná akadémia vodných skautov
(garantom kurzu je inštruktor HKVS)

ZDIEĽAŤ