Poďte si zalietať

  Pozvánka
301
Foto: Viliam Jánošík

Na Metlobalovom turnaji skúsite, aké to je držať prehadzovačku, zatiaľ čo sa na vás rúti niekoľko dorážačiek. Spoznáte skautov a skautky z rôznych kútov Slovenska a ak práve nebude v intenzívnom víre zápasu, môžete sa zapojiť do sprievodného programu. Bude na vás čakať pohár pre výhercu spolu s rôznymi cenami a dobrá atmosféra. Tak opráš metlu a prileť si s nami zalietať!

Čo je to ten metlobal?

Ako väčšina z vás vie, metlobal je fiktívny šport vymyslený J. K. Rowlingovou v knižnej sérii Harry Potter, no svojej obľube sa teší aj v reálnom svete pod oficiálnym názvom Quadball. Prvýkrát sa vo svete hral v roku 2005 a odvtedy prešiel nespočetnými premenami, aby bol hrateľný aj pre nás, ľudí bez čarovných schopností, čiže muklov. Počas svojej histórie si získal veľa fanúšikov po celom svete, kde vznikajú lokálne tímy reprezentujúce svoje krajiny súťažiace v medzinárodných ligách.

A kde sa vzal u nás?

V našej skautskej histórií Západoslovenskej skautskej oblasti jeho korene siahajú do roku 2016, kedy sa prvýkrát hral ako súčasť vzdelávacieho kurzu a o rok na to sa začal hrávať turnaj každý rok v Piešťanoch.

Pozývame aj teba!

Ak aj ty doma čakáš na list z Rokfortu, ktorý stále nechodí, príď si s nami aspoň zahrať metlobal! Vidíme sa v Piešťanoch 4. mája 2024. Takže, na metly!

Podujatie je určené pre vekové kategórie 6+, so sebou si treba priniesť metlu, jedlo a pitie a poplatok 3 eurá na osobu. Nezabudni sa prihlásiť na tomto odkaze.

Pravidlá metlobalového turnaja

Hracia plocha

Ihrisko je eliptického tvaru, v našom prípade ihrisko tvorí trávnatá plocha v parku, kde sa na vzdialenejších koncoch nachádzajú obruče v rôznej výške.

Metla

Môžete použiť akúkoľvek metlu s drevenou rúčkou alebo cca 120 cm dlhú PN inštalatérsku trúbku s vymäkčenými koncami.

Lopty

Na začiatku hry sa hrá so štyrmi loptami:

 • 1x prehadzovačka, prehodením cez obruč tím získava 10 bodov,
 • 3x dorážačka, vyraďuje hráčov z aktívnej hry. Zasiahnutý hráč dorážačkou zosadá z metly a dotykom o jednu z vlastných obručí sa dostáva opäť na metlu, a teda aj do hry.
 • S oneskorením do hry prichádza ešte jedna lopta, a to 1x zlatá strela je to malá loptička, ktorú ma na sebe pripevnenú nosič zlatej strely a uniká pred stíhačmi. Po chytení zlatej strely sa končí zápas a stíhač pre svoj tím získava 30 bodov čím končí hru.

Tím

Pozostáva zo 7 hráčov rôzneho pohlavia (v tíme musia byť zastúpené obe pohlavia okrem vekovej kategórie vĺčatá a včielky).

 • 3x triafač, hrá iba s prehadzovačkou, s ktorou môže brániť pred dorážačku a snaží sa skórovať cez súperove obruče, čím získava 10 bodov. Je označený bielou čelenkou.
 • 2x odrážač, snaží sa vybíjať súperových hráčov za pomoci dorážačiek. Je označený čiernou čelenkou.
 • 1x strážca, jeho úlohou je brániť obruče. Je jediný, čo môže rukami brániť obruče a nemôže byť vybitý v bránkovisku dorážačkou. Rozohráva hru a je označený zelenou čelenkou.
 • 1x stíhač, snaží sa získať zlatú strelu, prichádza do hry zároveň so zlatou strelou. Nosí žltú čelenku.

Hráči môžu meniť svoje pozície a prehodiť si čelenky – môžu tak spraviť iba na striedačke.

Čelenky na označenie zabezpečia organizátori.

Hra

Každý hráč hrá iba s jemu prislúchajúcov loptou. Ak hráč úmyselne chytí inú ako jemu prislúchajúcu loptu jedná sa o faul.
Hra sa začína tak, že hráči stoja na štartovacích líniách neďaleko obručí a na stredovej čiare sa nachádzajú lopty. Zápas začína hlavný rozhodca zakričaním: „Na metly!“

Penalizácie

 • Pri udeľovaní kariet alebo počas úrazov preruší rozhodca hru povelom: „Metly dole!“ hráči položia metlu na mieste, kde sa nachádzajú, aby si zapamätali presnú pozíciu, pokiaľ prerušenie trvá dlhšie.
 • Modrá karta sa dáva v prípade ľahkých priestupkov. V tomto prípade penalizovaný hráč zosadá z metly a dotknutím obruče vo vlastnom bránkovisku opäť nasadá presne tak isto ako po vybití dorážačkou.
 • Žltá karta vylučuje hráča na 1 minútu hry alebo pokým súper neskóruje. Po dvoch žltých kartách nasleduje červená karta.
 • Červená karta hráča vylúči na 2 minúty hry alebo pokým súper neskóruje.
 • Ak hráč neustále porušuje pravidlá, môže byť vylúčený zo zápasu do konca hry.

Špeciálne pravidlá:

 • Nosič zlatej strely sa môže pohybovať iba v ihrisku prípadne v jeho blízkom okolí.
 • Nosič zlatej strely môže vytrhnúť metlu spod stíhača, sotiť ho a iným spôsobom zabrániť, aby mu bola odobraná zlatá strela (slušne a s ohľadom na vekovú kategóriu hráčov).

Text: Peter Jánošík

ZDIEĽAŤ