Otvárame 5. ročník víkendovej lesnej školy Safari!

  Pozvánka
1928
Lesná škola Safari

Programová lesná škola Safari otvára prihlasovanie na v poradí piaty ročník. Nenechajte si ujsť skutočnú programovú divočinu a ak spĺňate všetky podmienky potrebné pre absolvovanie, tak neváhajte ani chvíľu.

Divočinu môžeš zažiť v týchto termínoch

 • 1. víkend 16. – 19.09. 2021
 • 2. víkend 17. – 21.11. 2021
 • 3. víkend 10. – 13.02. 2022
 • 4. víkend 29.04. – 01.05. 2022
 • Skúšky – september 2022

Cena

115€ – Účastnícky poplatok za absolvovanie LŠ Safari 2021/22 môže byť spolufinancovaný aj prostredníctvom zboru.

 • Deadline pre prihlásenie je 5. júl 2021.

Účastník VLŠ musí spĺňať nasledujúce podmienky ku dňu začatia kurzu

 • a. vek 18+ v čase vodcovskej skúšky
 • b. splnený Nováčik, 2 skautské odborky a 1 skautská výzva
 • c. zložený skautský sľub
 • d. udelená hodnosť radca alebo líder
 • e. odporúčanie zborového vodcu, oblastného vodcu alebo oblastného inštruktora (vodca alebo inštruktor zhrnie, prečo by absolvovanie vodcovskej lesnej školy bolo prospešné pre daného záujemcu a pre aktuálnu situáciu v oddiele/zbore)

Výnimku z týchto podmienok môže vydať predseda Rady pre vzdelávanie po dohode s vodcom vzdelávacieho tímu.

Vzdelávací tím organizujúci VLŠ rozhoduje s konečnou platnosťou o prijatí/neprijatí účastníka na VLŠ. V prípade neprijatia účastníka tím nie je povinný uviesť dôvod neprijatia.

Neváhaj a nechaj sa zlákať volaním divočiny.
Budeme sa na teba moc tešiť.

Tvoja lesná škola Safari

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ