Ústredie Slovenského skautingu opäť pozýva na kurz účtovníctva

  Pozvánka, Ústredie
913

Pozývame vás na online Kurz účtovníctva (vol. 3), ktorý sa bude konať 7. a 9. júna 2021 (kurz je to rozdelený na dve časti) od 18:00 do 20:00.

Kurz je určený pre zborových a oblastných účtovníkov, hospodárov, ale aj vodcov. Zameraný je predovšetkým na základné a praktické znalosti. Priestor však bude aj na vaše otázky alebo nejasnosti.

Témy, ktorým sa budeme venovať, sú napríklad základy účtovníctva, praktické účtovníctvo, účtovná závierka, daňové priznanie, vyúčtovanie dotácie, grantov a podobne.

Posuňte, prosím, tieto informácie vašim účtovníkom, hospodárom a vodcom.

  • Prihlášku je potrebné vyplniť najneskôr do 27.5.2021.
  • V prípade akýchkoľvek otázok píšte na barok@skauting.sk.
Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ