Február v Skautskom inštitúte

  Pozvánka
640
Foto: Filip Suchý

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide! Tento mesiac patrí tým, ktorí už dávno nezažili poriadnu zábavu, a tým, ktorí si stále myslia, že pravda v skutočnosti neexistuje. 

Program na február 2021

KARNEVALOVANIE

 • Utorok 16. 2. o 19:30, párty

Fašiangy sú tu, no plesy nikde. Príďte si spoločne s nami spríjemniť lockdown prenesením sa na virtuálny skautský bašavel. Nebude chýbať hudba, skvelý program a zábavné masky.

UŽ BOLO
DISKUSIA S AUTORMI: PREČO ĽUDIA VERIA NEZMYSLOM

 • Štvrtok 4. 2. o 19:30, online diskusia

Poznáte ten pocit, keď na niekoho myslíte, a práve vtedy vám zazvoní telefón? Kto volá? No predsa ten, na koho ste mysleli! Zázrak, náhoda, či dva nesúvisiace javy?
I to, ako funguje pravdepodobnosť, vám vysvetlia autori knižného titulu: Prečo ľudia veria nezmyslom.

Nestihli ste sa zúčastniť diskusie? Žiadny problém!

Tím Skauti myslia globálne si pre vás pripravil aj aktivitu k téme fake news a hoaxy.  Aktivitu si môžeš zahrať spolu so skautmi či rangermi aj na online družinovke. My sa tešíme, že takto vieme spojiť sily: nielenže si môžete vypočuť zaujímavú diskusiu, ale rovno aj môžete zaradiť aktivitu na túto tému do programu družinovky, oddielovky!

Aktivita k téme fake news a hoaxy
od Skauti myslia globálne

Na úvod je potrebné si vysvetliť pojmy a zahrať si krátku aktivitu:

 • fakt = pravdivá potvrdená informácia, skutočnosť, pravda
 • lož = úmyselne nepravdivý výrok, klamstvo
 • domnienka = nepotvrdená mienka, dohad
 • názor = individuálne stanovisko

Spojte výrok s pojmom:

Hroch je škaredé zviera.       LOŽ
Hroch je cicavec.                  DOMNIENKA
Hroch je mäsožravec.           NÁZOR
Hroch zožerie človeka.         FAKT

Aktivita: SILA ARGUMENTOV

Cieľ aktivity:

 • vyskúšať si argumentovanie a schopnosť presvedčiť druhú stranu
 • nabádať ku schopnosti meniť názory a nebyť ovplyvňovaný mienkou skupiny

Pomôcky:

 • 3 placačky:
  • 1 modrá (nesúhlasím s výrokom)
  • 1 oranžová (súhlasím s výrokom)
  • 1 modro-oranžová (nemám vyhranený názor/nie som si istý)
 • Priestor pre komunikáciu skupín

Postup:

 1. Zvolíme výrok, ktorý rozdeľuje skupinu/družinu na dve strany: tých, ktorí pravdivosti výroku veria, a tých, ktorí s ním nesúhlasia. Môže vzniknúť i tretia skupina: tí, ktorí nemajú vyhranený názor (téme sa nerozumejú, sú otvorení možnostiam…).
 2. Skupinkám vytvoreným na základe názoru vytvoríme priestor na komunikáciu (Zoom – breakout room, Messenger chat, Discord, ich vlastný kanál).
 3. Členovia jednotlivých skupín si spoločne povedia a spíšu argumenty, ktorými chcú presvedčiť druhú stranu o pravdivosti svojho názoru.
 4. Po uplynutí zvoleného času sa všetci vrátia do spoločnej miestnosti/kanálu.
 5. Členovia bez vyhraneného názoru medzičasom sami za seba rozmýšľajú o zvolenej téme alebo im môžeme dať inú úlohu na vyplnenie času.
 6. Zvolíme si, ktorá skupina ako prvá vysloví svoje argumenty na presvedčenie členov druhej strany, druhá strana zatiaľ neargumentuje späť, iba počúva argumenty protistrany (pre prvé kolo si môžu zvoliť jedného hovorcu, ktorý prednesie pripravené argumenty).
 7. Svoju pripravenú argumentáciu vysloví druhá strana, následne má priestor reagovať na predošlé argumenty protistrany, protistrana iba počúva argumentáciu.
 8. Takto sa vystriedajú v argumentácii niekoľkokrát, môže sa prejsť aj ku plynulej okamžitej argumentácii, ak sú členovia schopní neprekrikovať sa a dať slovo protistrane.
  • Počas celej doby argumentácie má každý účastník viditeľne v ruke placačku farby podľa názoru, ku ktorému sa prikláňa. Ak ho argumenty druhej strany presvedčia, môže prejsť k druhej strane, čo dá najavo zmenou farby placačky – dáva verejne najavo, že zmenil názor.
 9. Počas aktivity dajte účastníkom úlohu zapisovať si aspoň niektoré argumenty protistrany a na záver vyhraďte čas, kedy budú mať za úlohu overiť si pravdivosť týchto argumentov na internete či v knižkách.

Tipy na otázky pre záverečnú diskusiu:

 • Ako sa vám pracovalo v skupine pri vymýšľaní argumentov?
 • Hľadali ste nejaké informácie počas skupinovej tvorby argumentov?
 • Z ktorých zdrojov ste čerpali informácie? Sú podľa vás dôveryhodné? Prečo?
 • Odkiaľ máte poznatky, čo/kto ovplyvnil vaše názory na danú tému?
 • Mali ste problém pri prenechaní priestoru druhej strane?
 • Ako sa vám argumentovalo?
 • Pomysleli ste si niekedy, že druhá strana by mohla mať pravdu?
 • Zapochybovali ste niekedy o správnosti svojho názoru? Kedy?
 • Prešli ste niekedy k druhej strane? Prečo áno/prečo nie?
 • Bolo pre vás ťažké zmeniť stranu, ak vás svojimi argumentami presvedčila? (V prípade, že niekto zmenil stranu.)
 • Na ktorých stránkach ste overovali pravdivosť argumentov protistrany? Sú podľa vás tieto stránky dôveryhodné?
 • Používali ste na argumentáciu fakty, názory či domnienky?

Pokec na záver:

 • každý má právo na vyjadrenie svojho názoru;
 • každý má právo na zmenu názoru;
 • každý má právo nemať názor na danú tému, čo je aj pochopiteľné, ak nemá dostatok informácií;
 • pred presviedčaním druhej strany sa snažme vyhľadať čo najviac informácií k danej téme z rôznych zdrojov a z rôznych strán, aby sme vedeli, o čom rozprávame, a mohli sme tak lepšie presvedčiť druhú stranu, či prehodnotiť svoj názor ešte pred konverzáciou;
 • aktívne počúvajme názory ostatných, snažme sa byť otvorení možnostiam;
 • názor nerovná sa pravda;
 • pripusťme si, že i my sa môžeme mýliť;
 • otázky nemusia mať iba jednu možnú odpoveď;
 • neverme všetkému, čo niekde zahliadneme;
 • overujme si informácie z rôznych zdrojov.