Cesta do hlbín skautskej duše (online seminar)

  Pozvánka
1292

Poďte s nami objavovať duchovnú hĺbku skautskej duše. Vedení mottom tohto ročníka: “Život je to, čo je”  sa spoločne pozrieme na vnímanie ľudskej podstaty očami biológa, kňaza a skauta Marka “Orka” Váchu. Nazrieme za hranice Bieloruska, stretneme sa s myšlienkami V. E. Frankla otca logoterapie. V histórii zájdeme k formovaniu skautského sľubu u nás aj u našich českých bratov, spravíme si výlet do Afriky. Okrem toho nás čakajú zaujímavé workshopy, aktivity či zamyslenie. Nedeľu zakončíme skautskou sv. omšou, ktorú bude slúžiť br. Andy Legutký. 

28. – 29. novembra 2020 online

 • prihlasovanie na akciu TU do 20.11.2020
 • kontaktný email: duchovno@skauting.sk
 • udalosť na Facebooku
 • Dátum: 28. – 29. novembra 2020
 • Miesto: online (účastníkom pošleme prihlasovacie údaje k videokonferencii)
 • Vek: 15+
 • Cena: 1€

Hostia

 • Marek Vácha – Orko

Skaut, kňaz, teológ, prírodovedec, pedagóg a spisovateľ. Je farárom vo farnosti Lechovice (Južná Morava), kaplánom Rímskokatolíckej akademickej farnosti pri kostole Najsvätejšieho Salvátora (ktorej farárom je Tomáš Halík) a prednostom Ústavu etiky na 3. lekárskej fakulte Karlovej univerzity. Špecializuje sa na otázky evolučnej biológie a lekárske i environmentálne etiky. Prezývka „Orko“ je skratkou pre „Orlie oko“.

 • Maryna Kazharnovich

Narodila sa vo Vilejke (Bielorusko). Po štúdiách na Filozofickej fakulte Bieloruskej štátnej univerzity v Minsku sa dostala na doktorandské štúdium do Bratislavy na Filozofickú fakultu UK, ktoré ukončila v r. 2016. Dnes žije v Bratislave a pôsobí ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka FiF UK.

 • Zuzana Hitková – Čert

Liečebná pedagogička, psychoterapeutka. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze, neskôr sa venovala individuálnej i skupinovej terapii závislých klientov. Dnes pracuje v súkromnej praxi. Je členkou Spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA) so sídlom v Prahe a zároveň zakladajúcou členkou SLEA Slovensko.

 • Jiří Zajíc – Edy

Publicista, pedagóg a mediálny analytik pôsobiaci v Národnom inštitúte detí a mládeže MŠMT. Založil Redakciu náboženského života v Československom rozhlase. Dlhoročný vedúci Odboru duchovní výchovy Junáka, skautský inštruktor, autor textov s duchovnou a pedagogickou tematikou.

 • Ľudmila Brezová

Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, neskôr pokračovala štúdiom manželstva a rodiny na Medzinárodnom teologickom inštitúte (ITI) v rakúskom Trumau. Rada sa necháva formovať hĺbkovým štúdiom Svätého písma, krásou katolicizmu a františkánskym pohľadom na svet. Leží jej na srdci láska k poznaniu Boha, podpora duševného zdravia a tiež šírenie feminizmu, ktorý hľadá skutočnú pravdu o ženách. Je vydatá, aktuálne pracuje v nadácii ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi a popri tom sa venuje psychológii a vzdelávaniu.

 • Tibor Molnár

Skaut a evanjelický farár cirkevného zboru v Mengusovciach.

 • Adam Brodanský – Bigfoot

Aktívny skaut z Kežmarku, cestovateľ, rozvojový pracovník a záchranár, ktorý sa nedávno preslávil svojimi videami a denníkom z karantény v Gabčíkove.

…ďalších hostí a podrobný program čoskoro doplníme, sledujte nás!  🙂

ZDIEĽAŤ