Máme týždeň za Mier. V ponuke sú dve aktivity pre jednotlivcov aj skautské družiny

  Pozvánka
228

Epidémia ochorenia Covid-19 postavila celý svet pred množstvo nečakaných výziev. Mnohým sme čelili aj my, skauti. Naskytol sa nám celkom nový a nečakaný čas rozhliadnuť sa okolo seba a podať pomocnú ruku. Či už drobným skutkom, úsmevom, šitím rúšok, alebo čímsi celkom maličkým. „Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ znie výrok Matky Terezy, držiteľky Nobelovej ceny za mier.

Pozývame vás zapojiť sa do týždňa za mier spolu s družinou prostredníctvom dvoch aktivít, ktoré sme pre vás pripravili, alebo si môžete vytvoriť vlastný program na družinovky a priblížiť tak ostatným tému Týždňa za Mier 2020.

Dve aktivity pre jednotlivcov aj družiny

Pomôžte nám spoznať príbehy dobrých skutkov a pomoci u nás na Slovensku, ale aj vo svete. Zapojili ste sa do Skautskej služby, máte nejaký milý zážitok, skúsenosť s pomocou druhým, alebo viete o inšpiratívnom skutku niekoho iného? Napíšte nám o tom do formulára a my budeme príbehy postupne zverejňovať na Mape dobrých skutkov.

Máte umeleckého ducha? Pre veľkých aj malých je tu umelecká súťaž k Týždňu za mier. Svoje diela môžu do súťaže prihlásiť jednotlivci, ale aj celé družiny prostredníctvom formulára. Po prihlásení hráte o zaujímavé ceny, ako napríklad rúško, či tašku s logom Týždňa za mier.

Príbehy aj súťažné diela môžete posielať do 25.9. 2020.

Inšpirácie

„Nie je dôležité to, čo robíme, ale koľko lásky do svojej činnosti vložíme. Robme malé veci s veľkou láskou.“
(Matka Tereza)

Vaše príbehy, ktoré nám posielate prostredníctvom formulára nájdete TU, na mape dobrých skutkov.

„Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje.“
(Matka Tereza)

Množstvo skautov sa počas koronakrízy zachovalo veľmi solidárne a láskavo k ľuďom vo svojom okolí. U nás túto iniciatívu reprezentuje napríklad Skautská služba. Prečítať si môžete aj milý príbeh o skautke zo susedného Česka, ktorá je jednou z mnohých jednotlivcov, čo neváhali podať pomocnú ruku.

„Rozdávajte úsmev, niet človeka, čo by naň nebol odkázaný. Nikdy nevieme, koľko dobra môže urobiť jednoduchý úsmev.“
(Matka Tereza)

Skauti sú špecialisti na dobrú náladu a veselého ducha. Počas dní strávených doma, alebo v karanténe sa na Slovensku rozbehlo viacero zaujímavých iniciatív. Pribudla nová výzva Antivírus, skauti z 10. zboru zaháňali nudu Koronténou. V 70. zbore sa pustili do zábavnej, ale aj náučnej súťaže Bizón v kleci. Úsmev na tvári vyčaril viacerým skautom aj neskautom skaut Bigfoot (Adam Brodanský) svojimi vtipnými videami a zápiskami zo štátnej karantény v Gabčíkove.

Modlitby

Modlitba čínskych biskupov

Bože, Ty si žriedlom všetkého dobra. Prichádzame k Tebe, aby sme vzývali Tvoje milosrdenstvo. Ty si stvoril vesmír v harmónii a kráse, ale my našou pýchou sme zničili chod prírody a vyprovokovali ekologickú krízu, ktorá zasiahla naše zdravie a blaho ľudskej rodiny. Preto Ťa prosíme o odpustenie.

Zhliadni, Bože, milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame v strede novej vírusovej epidémie. Daj, aby sme mohli zakúsiť ešte Tvoju otcovskú starostlivosť. Obnov poriadok a harmóniu a obnov v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu Zem ako verní strážcovia.

Zverujeme Ti všetkých chorých a ich rodiny. Prines uzdravenie ich telu, ich mysli a ich duchu, sprav ich účastných na veľkonočnom Tajomstve Tvojho Syna. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a zosilniť ducha solidarity medzi nami. Podopri lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú zdroje na ochranu svojho zdravia.

Veríme, že Ty si ten, ktorý hýbe chod dejín človeka a Tvoja láska môže zmeniť v dobro náš osud, akýkoľvek je náš ľudský stav. Daruj pevnú vieru všetkým kresťanom, aby uprostred strachu a chaosu mohli vykonávať misiu, ktorú si im zveril.

Ó, Bože, požehnaj hojne našu ľudskú rodinu a zažeň všetko zlo. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme Ťa mohli oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Pretože Ty si Tvorcom života a s Tvojím Synom, naším Pánom v jednote s Duchom Svätým, žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Žalm 91

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v Tebe mám dôveru, Bože môj.“ Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru. Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom, nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne. Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom. Lebo tvojím útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň. Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, leva i draka rozšliapeš. Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim. Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu.