Činnosť inštitútu v čase “korontény”

  Pozvánka, Projekty
1310

V čase, kedy bola okrem iného pozastavená aj skautská činnosť, sme našli spôsob, ako sa preniesť do online priestoru a tak ostať s vami aj naďalej v kontakte.

Na FB stránke Skautského inštitútu na Slovensku sa môžete pravidelne zúčastňovať dvoch aktivít. Jednou z aktivít sú online rozhovory s inšpiratívnymi hosťami na témy, ktoré reflektujú dianie okolo nás. Zväčša prebiehajú raz či dvakrát do týždňa v podvečerných hodinách. Ak nás budete pravidelne sledovať, určite vám žiaden rozhovor neujde. Zatiaľ však môžeme prezradiť, že sa môžete tešiť na home montessori či rozhovor so skautkou, ktorá je pomocníčkou krízového štábu.

Keďže je dôležité myslieť na osobnú pohodu či oddych, ďalšou aktivitou je Riadený oddych, ktorý pravidelne prebieha v dňoch pondelok, streda a piatok v čase od 14:00 do 14:45. Môžete sa tešiť na čítanie, hranie na gitare či flaute.

Sleduj nás na sociálnych sieťach, a neujde ti žiadna z našich online aktivít.

#SiNaSlovensku