Kormidelnícky kurz 2020

  Pozvánka
1741

Kormidelnícky kurz (KK) je obdoba radcovského kurzu u vodných skautov, s celonárodnou pôsobnosťou, ktorý má v Slovenskom skautingu už niekoľkoročnú tradíciu a prestíž.

Kurz je určený všetkým vodychtivým skautom bez rozdielu farby rovnošaty – čiže vodným a rovnako aj suchozemským. KK má za cieľ vychovať rozhľadených a zodpovedných kormidelníkov posádok (radcov družín) vo veku 14 rokov a viac.

Termíny

19.-22.3.2020 – NALODENIE
29.-31.5.2020 – PLAVBA
26.-28.6.2020 – VYLODENIE

Viac informácii a prihlásenie na kurz nájdeš na navs.aqua.sk.

Námorná akadémia vodných skautov, 93. prístav vodných skautov a skautiek Tortuga Trenčín
ZDIEĽAŤ