Duchovná rada SLSK vás pozýva na jednodňový seminár (nielen) o skautskom duchovne

  Pozvánka
1012

Poďte s nami objavovať duchovnú hĺbku skautskej duše. Okrem definície duchovna v skautingu budeme hľadať prvý princíp počas workshopu, ktorý navrhla ODV Junáka, pozrieme sa na to, aký duchovný rozmer nájdeme v dielach J. Foglara a budeme bádať v minulosti, diskutovať, zaoberať sa fungovaním skautingu s podotázkou, prečo totalitným režimom tak vadil.

Bratislava, 7. december 2019

 • Dátum: 7.12.2019
 • Miesto: Bratislava-Petržalka; pastoračné centrum pri kostole sv. rodiny
 • Vek: 15+
 • Cena: 5€ pre registrovaných členov SLSK // 6€ pre ostatných + možnosť dokúpiť si obed za 2,50€

Program

 • 9:00 – 9:15 Registrácia
 • 9:15 – 10:45 Miloš Pikala – Inky // Duchovný rozmer v skautingu (prednáška + diskusia)
 • 10:45 – 11:00 prestávka
 • 11:00 – 12:45 Hledání prvního principu (workshop z dielne Odboru duchovní výchovy Junáka)
 • 12:45 – 13:45 obed
 • 13:45 – 15:15 Pavel Hošek // Evangelium podle Jaroslava Foglara (prednáška + diskusia)
 • 15:15 – 15:30 prestávka
 • 15:30 – 17:00 Ján Pokorný – Johany, Pavol Fandák,  Matúš Šrámek – Čenda// Čo sa vlastne stalo? (diskusia s tými, čo zažili skauting medzi zákazmi a aktívne sa podieľali na jeho obnove)
 • 17:00 ukončenie

Pred začiatkom hlavného programu bude možnosť zúčastniť sa sv. omše.

Hostia

Miloš Pikala – Inky

Inky je dlhoročným skautom a  je členom Duchovnej rady SLSK, kde pracuje na tvorbe duchovného programu. Je tvorcom metodického materiálu o duchovnom rozmere v skautingu. Momentálne pôsobí ako farár vo farnosti Turčiansky Peter.

Pavel Hošek

Je český teológ, religionista, kazateľ, publicista a vysokoškolský pedagóg na Evanjelickej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Venuje sa vzťahu teológie a kultúry a religionistickým výkladom krásnej literatúry. Je autorom kníh Evangelium podle Jaroslava Foglara či Evengelium lesní moudrosti a mnohých ďalších.

Ján Pokorný – Johany 

Patrí ku generácii skautov šesťdesiateho ôsmeho roku. Po páde komunizmu sa odieľal na obnove skautingu. Skautský oddiel viedol cca 10 rokov, spoluorganizoval a absolvoval 16 táborov. V rokoch 1996 – 1999 bol Kmeňovým vodcom SLSK, potom náčelníkom SLSK celých 8 rokov. Je nositeľom vyznamenania Radu strieborného vlka.

Pavol Fandák

Od rannej mladosti sa venuje ochrane prírody na dobrovoľnej i profesionálnej úrovni. Pracuje pre správu Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a vedie 40. zbor skautov Fénix Modra. Založil ho spočiatku „tajne“ ako krúžok mladých ochrancov prírody pri správe CHKO pred 40 rokmi.

Matúš Šrámek – Čenda

Narodil sa v roku 1935 v Bratislave a žije v Karlovej Vsi, o ktorej napísal aj knihu. Pochádza z vinohradníckej rodiny, vyštudoval vysokú školu ekonomickú a pracoval v Podniku výpočtovej techniky a na Ministerstve financií SR. Zažil obnovu skautingu po roku 1945; ako sám píše – impulzom k založeniu skautského oddielu boli legendárne seriály spisovateľa Jaroslava Foglara v povojnových mládežníckych časopisoch Mladý hlasatel a Vpřed s prílohou Rychlé šípy o dobrodružstvách a príbehoch skupiny chlapcov.

Časopis Médium
Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ