Október a november v Skautskom inštitúte

  Pozvánka
1668

Ponuka diskusií Skautského inštitútu na Slovensku je na najbližšie obdobie skutočne rôznorodá, na svoje si príde každý. 

Október

 • Normalizácia naša každodenná – 24.10. (Bratislava)
 • Pohľad na normalizačné obdobie a cestu k Nežnej revolúcii cez optiku dejín každodennosti.
 • Hosť: Mgr. Peter Jašek, PhD. (riaditeľ sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa)
 • Moderátor: Juraj Lizák – Kocúr

November

 • Na kus reči: Agáta Brozová – 5.11. (Bratislava)
 • Ilustrátorka a autorka Povzbudeniek, spisovateľka ocenená v súťaži Poviedka 2018 a skautka. Okrem príjemnej besedy s umeleckou dušou sa dočkáme i autorského čítania ocenenej poviedky.
 • Hosť: Agáta Brozová
 • Moderátorka: Eva Novotná – Škorica
 • Občiansky aktivizmus s ľaliou v srdci – 13.11. (Bratislava)
 • Za poslaním Slovenského skautingu sa skrýva i výchova jednotlivcov k aktívnemu občianstvu na miestnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Témou diskusie bude práve napĺňanie tohto poslania cez osobné príbehy skautov, ktorí sa významne podieľajú na občianskej participácii.
 • Hostia: Katarína Nagy Pázmány a Pavel Hrica
 • Moderátor: Pavol Šveda – PiTT
 • Nepoddajne v čase totality – 14.11. (Prešov)
 • Diskusia k 30. výročiu Nežnej revolúcie o tom, čo to znamenalo nepodľahnúť politickému nátlaku v totalitnom režime. Nátlak, ktorý si dnes vieme už len ťažko predstaviť. Hosťami diskusie sú Mária Dravecká, ocenená za svoj nezlomný etický postoj počas obdobia a totality, Pavol Hric, ktorý bol jednou z vedúcich osobností tajnej cirkvi v Košiciach, a PhDr. Ferdinand Uličný zo Štátneho archívu v Prešove.
 • Hostia: Mária Dravecká, Pavol Hric a PhDr.Ferdinand Uličný.
 • Moderátor: Juraj Baláž – Vrták
 • IWalks – interaktívna prechádzka židovskými dejinami Bratislavy – 28.11. (Bratislava)
 • Terénna prechádzka na miesta späté so životom židovskej komunity pred a počas holokaustu. Súčasťou prechádzky je i púšťanie audiovizuálnych svedectiev. Organizujeme v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku.

Sleduj nás na sociálnych sieťach, a neujdú Ti žiadne z plánovaných diskusií.

#SiNaSlovensku

ZDIEĽAŤ