Living Stones Camp

  Pozvánka
1036

Po niekoľkých rokoch je tu opäť tábor „Living stones“ tentokrát pre roverov, radcov a mladých vodcov od 18 do 30 rokov.

Pre koho je určený?

Tábor „Living Stones“ je určený pre všetkých, ktorí

  • chcú stretnúť nových podobne zmýšľajúcich priateľov v katolíckom a skautskom prostredí
  • radi by hlbšie objavili zmysel Ježišovho posolstva: „Blahoslavení chudobní“
  • chcú urobiť niečo viac čeliac výzve chudoby sveta.

Dátum: 4. – 8.9. 2019

Téma: „Kto som? A kto je môj blížny?“ Pohľad na chudobu z rôznych perspektív. (Viac v pozvánke)

Ciele

  • Podporiť duchovný rozvoj účastníkov
  • Výmenu skúseností medzi kultúrami a vzdelávanie o mieri (peace education)
  • Výmena skúseností, praxe a nástrojov
  • Napomôcť sieťovaniu mladých dobrovoľníkov

Miesto konania: Verona, Taliansko

Cena: 100€ – zahŕňa ubytovanie, stravu a program

Prihlasovanie: do 31.7.2019 na livingstones.iccg.iccs@gmail.com

Tajomníčka Duchovnej rady Slovenského skautingu
ZDIEĽAŤ