Kapitánska lesná škola ešte príjma kadetov!

  Pozvánka
407

Všetky vodychtivé vodkyne a vodychtivý vodcovia, vedzte, že špecializovaná vodácka lesná škola ponúka možnosť nalodiť sa do polnoci 10.marca 2019! 

Prihlásiť sa môžeš na navs.aqua.sk/kls. Námorná akadémia vodných skautov (NAVS) tento rok realizuje svoje najvyššie vzdelávanie, ktoré je určené každému, bez rozdielu farby rovnošaty – vodným aj nevodným skautom. Podmienkou je vek 19+, vodcovský dekrét a aspoň základné skúsenosti s vodným porgramom alebo vodným športom.

Kapitánska lesná škola (KLŠ) bola v krátkej histórií NAVS organizovaná zatiaľ iba jedenkrát (v roku 2013). Snúbi v sebe fyzický tréning v rôznych typoch umelého aj prírodného vodného terénu (na plavárni, vodnej nádrži, technickom vodáckom kanáli ale aj v podmienkach divokej rieky) a nácvik nevyhnutných komunikačných, pedagogických a psychologikých stratégií, ktoré dovedna absolventovi umožnia zvládať s oddielom aj náročnejšie formy vodného športového programu a prípadné krízové situácie. Veľký dôraz sa kladie na rôznorodý dril zásad bezpečnosti a rozšírený tréning záchrany a sebazáchrany na pokojnej aj tečúcej vode. To všetko pod taktovkou skautov – vodákov, z ktorých mnohých môžeš stretnúť aj na komerčných vodáckych kurzoch. Ak Ťa zaujímajú aj špecifiká vodno-skautského výchovného systému, vodno-skautské napredovanie, odborky a výzvy, a metodika ich začlenenia do života oddielu, si na správnej adrese. Cieľom KLŠ je vychovať kapitána – skautského vodcu s rozšírenou kompetenciou pre oblasť vodného programu, ktorý dokáže profesionálne zaraďovať a realizovať rôzne formy a prvky vodného programu s ohľadom na bezpečnosť, trénovanosť posádky a záťažové kritéria detí a mládeže.

Ak chceš profesionalizovať svoju činnosť a stať sa odborníkom v najstaršej skautskej špecializácii na svete (vodný skauting v rámci skauting vznikol takmer súbežne!), neváhaj a prihlás sa tu: navs.aqua.sk/kls.

Teší sa na Teba

tím Námornej akadémie vodných skautov (NAVS) 

Kapitánsku lesnú školu 2019 v rámci projektu „Bezpečne na vode!“ podporujú

Časopis Médium
Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ