Kapitánska lesná škola (KLŠ 2019)

  Pozvánka, Vzdelávanie
1706

Kapitánska lesná škola poskytuje komplexné a profesionálne nadstavbové vzdelávanie pre držiteľov vodcovských dekrétov, ktorí majú záujem o vedenie vodno-skautského oddielu.

Je vhodná aj pre vodcov oddielov s implementovaným vodným programom, vrátane športových vodáckych aktivít (nemusí sa jednať o vodno-skautské oddiely). Pre mnohých dospelých skautov je absolvovanie KLŠ významným motivačným míľnikom pre ďalšiu prácu v skautingu. Sám Baden Powell odporúčal vodno-skautský program ako veľmi atraktívny pre roverský ale i dospelý vek.

  • PRVÝ VÍKEND (NALODENIE): 28.-31. marec 2019
  • DRUHÝ VÍKEND (DRIL): 23.-26. máj 2019
  • LETNÁ ČASŤ (PLAVBA): 9.-15. augusta 2019
  • TRETÍ VÍKEND (VYLODENIE): 27.-29. september 2019

Info a prihlásenie na: navs.aqua.sk/kls

Kapitánsku lesnú školu 2019 v rámci projektu „Bezpečne na vode!“ podporujú

Námorná akadémia vodných skautov, 93. prístav vodných skautov a skautiek Tortuga Trenčín
ZDIEĽAŤ