Skautská púť na Skalku

  Pozvánka
2050

Duchovná rada Slovenského skautingu vás pozýva na skautskú púť na Skalku pri Trenčíne v dňoch 24.- 25. augusta 2018.

Program

Piatok 24.8.2018

 • 17:00 registrácia,
 • 18:00 krížová cesta,
 • 19:00 večera z vlastných zásob,
 • 20:00 eucharistická adorácia,
 • 21:00 krátke večerné zamyslenie

Sobota 25.8.2018

 • 8:00 ranné chvály,
 • 8:30 raňajky z vlastných zásob,
 • 10:00 sv. omša, celebruje mjr. Ing. Mgr. Juraj Križan, policajný kaplán v Trenčíne
 • 11:00 beseda s pozvaným hosťom,
 • 12:00 obed – guľáš,
 • 15:00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu,
 • 15:30 ochotnícke divadlo – dráma „Slabomyseľná“* (na tému manipuslácia)
 • 17:00 zakončenie

Účastnícky poplatok: 3 eurá
Doniesť si treba spacák (nocľah bude zabezpečený v hangári) a jedlo (večer + ráno)

Nahlasovanie do 15. augusta 2018 na mail: raskovsky@centrum.sk

* dráma „Slabomyseľná“

Reklama, médiá, ale i osobné skúsenosti s manipuláciou… Strata vlastnej osobnej mienky, … to všetko sú veci, ktoré nás obklopujú a miestami si to ani neuvedomujeme. Táto hra nie je ako predchádzajúce, nebudete sa na tom smiať i keď možno cez slzy…

Druhá polovica 19. storočia – Londýn. Manželia Jack a Bella sa nasťahujú do domu, kde sa pred pár rokmi stala neobjasnená vražda. Zatiaľ čo Jack odchádza každý večer za prácou, Bella pod rúškom noci, začína boj s temnými a pochmúrnymi myšlienkami. Veci sa strácajú, menia miesto a z podkrovia sa ozývajú tajomné kroky. Plynové lampy menia samovoľne intenzitu svetla a naháňajú strach. Je niekto v dome alebo je to všetko len výplod jej fantázie? Temná psychologická dráma …“Slabomyseľná“…na motívy hry Patricka Hamiltona „Plynové lampy“ („Gaslight“).

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ