Skautský týždeň v Taizé 2018

  Pozvánka
1341

Pozývame vás na ďalší ročník tradičného duchovného stretnutia skautov z najrôznejších zemí sveta v kresťanskom ekumenickom centre pri dedinke Taizé (Francúzsko). Denný program sa skladá zo spoločných modlitieb s typickými miestnymi spevmi trikrát denne, z diskusií a workshopov v skupinách, a práce pre komunitu. Navyše Vás čaká skautský program vo forme výletu, hier, či rozprávania o skautingu.

Základné informácie

  • Dátum: 22. – 29.7. 2018
  • Cieľová skupina: roveri a rangeri (15-29r.)
  • Účastnícky poplatok: 50€ + cesta
  • Prihlasovanie: na adrese katarina.rausova@skauting.sk
  • Viac informácií nájdete v booklete
Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ