Veď príkladom!

  Pozvánka, Vzdelávanie
2497

Chceš nové heslo rangerskej vekovej kategórie praktizovať aj ty, ale nevieš ako? Líderská rangerská škola (LRŠ) je určená práve pre Teba!

Úlohou LRŠ je pripraviť lídrov na aktívnu prácu v oddiele, naučiť ich používať výchovnú a programovú ponuku v oddielovom živote, organizovať oddielové akcie a motivovať ich pre činnosť v oddiele. Je určená starším dobrovoľníkom (15+), pre ktorých by práve vďaka absolvovaniu LRŠ malo byť jednoduchšie vybrať si, čomu sa budú venovať v konkrétnom oddiele či zbore. Zároveň absolventi zistia, či je pre nich vodcovská lesná škola nevyhnutným pokračovaním vzdelávania alebo cesta, ktorou sa uberať nebudú.

Po absolvovaní LRŠ sa účastník môže zúčastniť líderských skúšok a získať hodnosť líder.

V roku 2018 otvárajú svoje brány hneď 4 líderské rangerské školy. Prihlasovanie prebieha od 15. 12. 2017.

Dôstojnícky kurz

Dôstojnícky kurz je vodno-skautskou LRŠ s integrovaným vodáckym vzdelávaním a tréningom, organizovaný Námornou akadémiou vodných skautov (NAVS). Je určený vodným aj nevodným skautom so záujmom o rozvoj vodno-skautského programu v domácom oddiele.

Viac informácií: navs.aqua.sk/dk

Termíny

  1. časť (nalodenie): 9. – 11. 3. 2018
  2. časť (dril): 6. – 8. 4. 2018
  3. časť (plavba): 4. – 8. 5. 2018
  4. časť (vylodenie): 8. – 10. 6. 2018

LRŠ Equilibrium

Najstaršia líderská rangerská škola pochádzajúca spod Tatier pozýva svojich účastníkov rásť nie len do výšky, ale aj do hĺbky. Nájsť svoju rovnováhu nielen v skautingu, ale aj v celom svojom živote.

Viac informácií: equilibrium.skauting.sk

Termíny

Múdrosť: 23. – 25. 3. 2018
Krása: 4. – 6. 5. 2018
Sila: 1. – 5. 7. 2018
Láska: 28. – 30. 9. 2018

LRŠ Stromorast

Chceš vykročiť na cestu? Kúsok ďalej, na rázcestí, ťa čaká pár duší, ktoré by ťa rady sprevádzali. Tichom, s pokojom na dobrodružnej ceste pútnika. LRŠ Stromorast je určená všetkým, ktorí sa neboja spoznávať silu a hĺbku živlov skrz každodennosť.

Viac informácií: stromorast.skauting.sk

Termíny

Zem: 27. 4. – 1. 5. 2018
Voda: 25. – 27. 5. 2018
Oheň: 8. – 10. 6. 2018
Vzduch: 5. – 7. 10. 2018

LRŠ Vulkán

Vulkán je ako stvorený pre mladých ľudí, ktorí sú odhodlaní vydať sa na žhavú cestu plnú prekvapení a silných momentov. Vulkanisti hľadajú inšpiráciu, majú chuť sa aktívne zapájať do života oddielu a priniesť nový záchvev do programu. Sú odhodlaní vychrliť zo seba maximum, neboja sa spoznať a rozvíjať svoju osobnosť a stať sa tak slobodným, motivujúcim a nasledovaniahodným lídrom.

Viac informácií: vulkan.skauting.sk

Termíny

Záchvev: 16. – 18. 3. 2018
Strach: 27. – 30. 4. 2018
Zemetrasenie: 29. 6. – 3. 7. 2018
Tefra: 14. – 16. 9. 2018