Skautský týždeň za mier 2017

  Pozvánka
123

Nemusíš hneď zachrániť zem! …stačí ak začneš s malými krôčikmi na ceste k lepšiemu svetu.

Aj tento rok môžeš vykročiť na cestu pokoja. Stačí ak sa v týždni 18.-24.9. 2017 pripojíš k nám!

Vyber si na stránkach Duchovnej rady spôsob, ktorý je tebe a tvojej družine najbližší – zamyslenie, hra, modlitba, či pomoc… a zapoj sa priamo z vašej klubovne, mesta, či obce.

Každý krôčik k pokoju má význam, tak neváhaj a pridaj sa!

Časopis Médium
Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ