Skautská púť do Levoče

  Pozvánka
1376

Duchovná rada Slovenského skautingu a Podtatranská skautská oblasť pozýva na Skautskú púť do Levoče.

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ